Luk alle
Åben alle

Skive Kommunes kvalitetsstandard for sygepleje fastlægger, at borgere, som er henvist til sygepleje, som udgangspunkt skal modtage sygepleje på en sygeplejeklinik.

Såfremt sygeplejersken eller visitationen vurderer, at borgeren ikke er i stand til at transportere sig til en klinik, leveres sygeplejen i hjemmet.

Henvisningskriterierne vedrører således 2 forhold:

  • Borgerens helbredstilstand
  • Transport til sygeplejeklinikken

Når vurderingen laves af hjemmesygeplejersken foretages en tilstandsudredning. På den baggrund vurderes, om borgeren helbredsmæssigt er i stand til at transportere sig til klinik.

Når vurderingen laves af sygeplejefaglig koordinator eller teamkoordinator foretages en vurdering af borgerens helbredsmæssige tilstand på baggrund af udskrivningsrapport fra hospitalet, og/eller oplysninger fra i henvisning fra egen læge og/eller telefonsamtale med borgeren. På den baggrund vurderes, om borgeren helbredsmæssigt er i stand til at transportere sig til klinik.

I den samlede vurdering skal indgå en vurdering af borgerens helbredstilstand set i sammenhæng med den belastning som transportformen, og transporttiden til sygeplejeklinikken, kan udgøre for borgerens helbredsmæssige tilstand.

Der kan som udgangspunkt stilles krav om en transporttid på 1 time fra bopælen til sygeplejeklinikken og 1 time hjem fra sygeplejeklinikken til bopælen igen.

Transporttid opgøres som den tid, der går, fra borgeren forlader sin bopæl, til borgeren er tilbage på sin bopæl hvis der anvendes egen bil eller med kollektiv trafik.

Vurderingen af om borgeren opfylder kriteriet vedr. transporttid, skal tage afsæt i den sygeplejeklinik hvortil borgeren har kortest transporttid (borgeren kan selv vælge at han/hun vil benytte en anden klinik).

Vurderingen af om borgeren kan transportere sig til klinik må kun bero på transportmæssige forhold vedrørende borgeren selv. Der kan ikke stilles krav om, at f.eks. pårørende, venner eller andre skal transportere borgeren.

Hvis borgeren modtager sygepleje mere end 1 gang dagligt – og det vurderes at mere end 1 dagligt klinikbesøg er helbredsmæssigt belastende for borgeren – tilbydes borgeren, at nogle behandlinger kan varetages som hjemmebesøg.

Under tilstandspræciseringen (det faglige notat) beskrives, om borgeren er i stand til at komme i klinik eller om indsatsen skal leveres i hjemmet.

Der oprettes en opgave til opfølgning på indsatsmål og på ny vurdering af borgerens muligheder for at komme i klinik.

Borgeren skal selv sørge for at transportere sig til sygeplejeklinikken. Borgeren kan vejledes f.eks. i fht.:

  • Dialog med pårørende i fht. om de kan hjælpe med transport. Dog OBS på, at det ikke kan stilles som et krav, at andre varetager transport af borgeren.
  • At borgeren kan anvende flex-tur. Det bestilles hos Midttrafik på 8740 8300.
  • Spørg borgeren om han/hun har en forsikringsordning, som dækker kørsel

Borgeren kan frit vælge hvilken klinik, han/hun ønsker at benytte.

Hvis klagen vedrører det sundhedsfaglige – f.eks. behandlingen – kan borgeren klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis klagen vedrører, at borgeren er henvist til sygeplejeklinik fremfor hjemmebesøg handler klagen om serviceniveau. Her er der ikke klagemulighed til anden myndighed. Hvis borgeren er uenig i den vurdering, som er lavet, kan borgeren rette henvendelse til områdelederen.

Gældende fra: 31. maj 2019

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: 

Udarbejdet af:

Godkendt af: 

Sidst opdateret

15.12.2022

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...