Luk alle
Åben alle
 • At beskrive muligheder og rammer for befordring og befordringsgodtgørelse til borgere der kan modtage IV-behandling i de kommunale sygeplejeklinikker.
 • Region Midtjylland yder enten befordring eller befordringsgodtgørelse til borgere, der modtager IV-behandling i nærområdet i kommunalt regi, såfremt borgeren opfylder betingelserne i befordringsbekendtgørelsen*. Dvs
 1. Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

  eller

 2. Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge.

 

Befordringsgodtgørelse ramme:

 • Ift. befordringsgodtgørelse for transport med bus/egen bil er der en nedre grænse på 104 kr. pr. besøg for ikke-pensionister og på 44 kr. pr. besøg for pensionister retur ift. udgift til busbilletter eller kørsel i egen bil regnet til statens lave kilometertakst. 

Borgeren

 • Borgeren skal selv ringe til regionens kørselskontor (7023 6248 kl. 8-12 sidste hverdag inden behandling) og bestille kørsel. Borgeren skal ved bestilling kunne oplyse tid og sted for behandling samt, at der er tale om IV-behandling.

Medarbejder – ved kort frist

 • Ved behov for kørsel med kortere frist kan kommunen undtagelsesvist bestille for borgeren på 7023 6247 i tidsrummet 8-16 (dette nummer må ikke udleveres til borgere).

Sygeplejerske i Klinik

 • Udfylder vedlagte ansøgningsskema for borgeren efter endt behandling.                                  Skemaet er rettet mod behandling på hospitaler, men det er aftalt med Kørselskontoret, at det også anvendes ift. IV-behandling i nærområdet i kommunalt regi.
 • Udfyldt skema sendes med sikker mail til tilskudkorsel.rm.dk.                           

Ansøgningsskema til kørselstilskud 

 • Hvor Iv-behandling varetages dokumenteres i relevant helbredstilstand.
 • Diverse aftaler omkring befordring ift. IV behandling til klinik dokumenteres i handlingsanvisning

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: August 2020

Seneste revisionsdato: August 2023

Næste revisionsdato: August 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Asta Flodgaard
 • Sygeplejerske Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...