Luk alle
Åben alle
 • Sikre at IV aftalens rammer overholdes.
 • Region Midtjylland yder enten befordring eller befordringsgodtgørelse til borgere, der modtager IV-behandling i nærområdet i kommunalt regi, såfremt borgeren opfylder betingelserne i befordringsbekendtgørelsen*. Dvs
 1. Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

  eller

 2. Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

  eller

 3. Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge.

Borgeren

 • Borgeren skal selv ringe til regionens kørselskontor (7023 6248 kl. 8-12 sidste hverdag inden behandling) og bestiller kørsel. Borgeren skal ved bestilling kunne oplyse tid og sted for behandling samt, at der er tale om IV-behandling.

Medarbejder – ved kort frist

 • Ved behov for kørsel med kortere frist kan kommunen undtagelsesvist bestille for borgeren på 7023 6247 i tidsrummet 8-16 (dette nummer må ikke udleveres til borgere).

Sygeplejerske i Klinik

 • Udfylder vedlagte ansøgningsskema for borgeren efter endt behandling.
  Vedlagte skema er rettet mod behandling på hospitaler, men det er aftalt med Kørselskontoret, at det også anvendes ift. IV-behandling i nærområdet i kommunalt regi.
  Dog obs at udfyldt skema ikke kan afleveres på hospitalet men kun sendes med sikker mail til tilskudkorsel.rm.dk.

Befordringsgodtgørelse ramme:

 • Ift. befordringsgodtgørelse for transport med bus/egen bil er der en nedre grænse (dvs. at for kørsel i egen bil skal der for pensionister være minimum ca. 11 km til stedet) og for ikke- pensionister 40 km.

Ansøgningsskema til kørselstilskud - LINK TIL SKEMA MANGLER!

 • Indgåede aftaler om hvor IV behandling foregår dokumenteres i handlingsanvisning relateret til den tilstand der ligger til grund for behov for IV behandling.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: August 2020

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: August 2023

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

24.01.2022

Ansvarlig redaktør