Luk alle
Åben alle
Kompetencer
 • Oplæring i de sundhedsfaglige kompetencer skal altid være med udgangspunkt i Pleje og Omsorgs indsatskatalog på sygeplejen og Skive kommunes instrukser jf. sd.skive.dk, sammenholdt med den enkelte medarbejders kompetencer.
 • Kompetencegivende undervisning og oplæring inden for sundhedsfaglige kompetencer varetages altid af en autoriseret sundhedsperson, som selv besidder kompetencen. Der knytter sig en dokumentationspligt til alle sundhedsfaglige indsatser, hvorfor den kompetencegivende undervisning også altid indbefatter undervisning i dokumentation.
 • Opnår en SSA en sundhedsfaglig kompetence, dokumenteres dette altid på medarbejderens
  personlige kompetence skema.

 

SKAL erhverve generel kompetence
 • Kompetencer der er minimumskrav til alle uddannede SSA´er ansat i Pleje og Omsorg i Skive kommune (incl. friplejehjemmet)
  Er i indsatskataloget svarende til ”Grundlæggende sygepleje

 

KAN erhverve generel kompetence:
 • Sygeplejerske vurderer (evt. i samarbejde m. Leder) om den enkelte SSA kan opnå generel kompetence i varetagelse af en konkret sygepleje opgave.

 

KAN erhverve borgerspecifik kompetence:
 • Sygeplejerske vurderer (evt. i samarbejde m. leder) om den enkelte SSA kan oplæres i varetagelse af en konkret sygeplejeopgave borgerspecifikt.

Skemaet viser:
 • Jf. Pleje og Omsorg Skive Kommunes beslutninger ift. hvilke kompetencer SSA skal og kan opnå, for at kunne levere tildelte sygeplejeindsatser efter Sundhedsloven.
 • Hvilken medarbejder der skal levere en given sygeplejeindsats beror altid på en sygeplejerskes faglige vurdering, sammenholdt med Pleje og Omsorgs Indsatskatalog på Sundhedsloven og med udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetence skema.

 

 • Kompetenceskemaet gennemgås minimum 1 gang årligt i forbindelse med MUS

Den enkelte medarbejders ansvar
 • At opgaven udføres jf. angivne retningslinjer og de til enhver tid gældende instrukser jf.
  sd.skive.dk.
 • At sikre oplæring i opgaven jf. kompetenceskemaet.

Sidst opdateret

17.11.2023

Ansvarlig redaktør