Luk alle
Åben alle
 • At sikre at borgere i nød får hurtig hjælp.
 • Et nødkald er et hjælpemiddel.
 • Formålet er at give mulighed, for at tilkalde hjælp hos personer:
  • som har lidelser, der medfører alvorlige sygdomsanfald, som kræver hurtig tilkaldelse af hjælp.
  • med risiko for fald i hjemmet og hvor personen er uden anden mulighed for at tilkalde hjælp.
  • der er sengeliggende eller immobile.

Borgeren der har behov for nødkald i privat hjem:

 • Der skal være en faglig begrundelse for bevilling af et nødkald. Der bevilges kun nødkald til borgere, der ikke kan betjene en almindelig telefon.
 • Ved opsætning af nødkald i private hjem, skal der samtidig opsættes Phoniro. Borgeren informeres om dette.
 • Ved behov for nødkald hos borger sendes advis om Nødkald og Phoniro til ”Hjælpemidler”.
 • Hjælpemiddelservice opsætter Nødkald og Phoniro.

Opgaver omkring nødkald ved borgeren:

 • Kontaktpersonen er ansvarlig for rengøring af hjælpemidlet.
 • Det er personalets opgave at vejlede borgeren i brug af nødkaldet, hvordan og hvornår bruges det.
 • Borgere som ikke kan administrere et nødkald, eller ikke har forståelse for brugen af dette, vil få tildelt tilsyn i stedet.
 • Ved behov for reparation af nødkald eller Phoniro sendes advis til Hjælpemiddelservice

Ved nødkald:

 • Nødkald går til Tryghedscentralen, som tilkalder hjemmeplejen i prioriteret rækkefølge. Der er altid back up fra Tryghedscentralen.
 • Når du modtager et nødkald, får du information om hvilken borger det drejer sig om samt opgavens art.
 • Svar tiden må højst udgøre en halv time fra nødkald til kontakt.
 • Her må du vurdere:
  • om du straks skal køre ud til borgeren – evt. få en kollega derud.
   Eller
  • om du kan afslutte det besøg, du er i gang med og derefter køre derud.
 • Hvis du er i tvivl om opgaveløsningen konfereres med sygeplejersken.
 • Du låser dig ind med Phoniro, og afklarer opgaven hos borgeren.

Se link til pjece, der udleveres til borgeren fra hjælpemiddeldepotet.

 • Du opretter et observationsnotat relateret til relevant tilstand om opkaldet, uanset om det afstedkommer et besøg, og dokumenterer den udførte handling.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: Oktober 2017

Seneste revisionsdato: November 2020

Næste revisionsdato: November 2023

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

02.01.2023

Ansvarlig redaktør