Luk alle
Åben alle

Er familien velkomne til at være sammen – hos den afdøde.

  • at kontakte læge/vagtlæge for aftale om ligsyn
  • 0t klæde den afdøde pænt på i det tøj, afdøde måttet have ønsket eller familien ønsker
  • at familien kan være tilstede og deltage efter ønske
  • at hejse flaget på halv – hvis solen ikke er gået ned eller andet er aftalt

Tidspunkt for kørsel til kapel aftales med bedemand og plejecentrets personale. Hvis ønskes, kan der aftales en mindehøjtidelighed i lejligheden (med bedemanden som bisidder). Plejecentret har salmebøger, alterlysestager og alterdug til udlån. Egne personlige ting kan også benyttes. Ofte vil det glæde medbeboere
og det faste personale, hvis de må/kan deltage.

Der kan naturligvis opstå akutte situationer, der ikke muliggør personalets deltagelse.

Plejecentret flager på halv stang med mindre andet bliver aftalt. I fællesomrrådet skrives, hvem der flagres på halv stang for.

Rustvognen kører til den nærmeste udgang af hensyn til transport af båren.

Når den afdøde har forladt lejligheden, låses døren, og personalet har kun adgang til at hente hjælpemidler og speciel medicin.

Pårørende tilbydes en opfølgende samtale ca. 4 uger efter dødsfaldet. Her kan forløbet tales igennem.

Skifteretten er øverste myndighed i boskifte.

Der er forskellige muligheder efter boets størrelse og arveforhold m.v. (se end- videre pjecen ”Når nogen dør” side 43-49).

Den enkleste metode er, at boet udleveres til nærmeste efterladte og/eller privat skifte. Ved underskrift af speciel blanket (vedlægges). Familien kan så rydde lejligheden – foretage fornødne afmeldinger af TV – telefon – avis m.m. samt omadressere post fra bank og andre relevante steder. Praktisk plan aftales med
personalet, evt. leder på plejecentret.

Alternativet er, at boet lukkes af Skifteretten, hvilket betyder, at ingen må have adgang til lejligheden i den tid, Skifteretten arbejder. Der kan ind imellem dog laves aftale med Skifteretten om, at boet opmagasineres på én af de pårørendes økonomi og ansvar. Dette sparer lejeudgift for boet.

Hvis pårørende skal have adgang til lejligheden, skal vi have accept (gerne mundtligt) fra Skifteretten, og man skal kvittere for en nøgle, hvis man ikke har én allerede.

Lejligheden, skal jfr. lejekontrakt, afleveres i ryddet tilstand og rengjort, så håndværkere frit kan gå i gang med deres arbejde.

Lejligheden opsiges via boligforeningen.

Sammen med boligforeningen laver de pårørende et udflytningssyn af lejligheden og nøgle til lejlighed afleveres til boligforeningen eller pedellen på. Der udarbejdes et overslag på istandsættelse af lejligheden, som betales af det indbetalte depositum. Det er håndværkere, der udfører arbejdet.

Ønsker man disse sat til salg, kan man vedhæfte en seddel med pris og tlf.nr. på den person – en evt. køber skal henvende sig til. Dette er et ”privat anliggende” uden personale involvering. Det samme gælder for nedtagning/ophængning/vask af gardinerne.

Ris og ros modtages meget gerne – for hele tiden at være med i beboernes og familiernes forventninger og ønsker.

Plejecenter:
Leder:
Pedel:
Boligselskab:

Sidst opdateret

06.07.2022

Ansvarlig redaktør