Luk alle
Åben alle
 • Hoste eller rømme sig efter indtagelse af mad/drikke
 • Uklar stemme (våd stemme)
 • Rallende vejrtrækning
 • Savlen
 • Langsom til at spise
 • Gentagne lungebetændelser
 • Lungebetændelse
 • Dårlig ernæringstilstand
 • Væskemangel
 • Vægttab
 • Nedsat livskvalitet
 • Social isolering

Når man har dysfagi, kan man have problemer med at rense og rengøre munden effektivt for eventuelle madrester. God mundhygiejne nedsætter risikoen for infektioner. Det kan være relevant med tandbørstning eller skylning af munden efter alle måltider.

Det er vigtigt, at man har en korrekt siddestilling, når man indtager mad og drikke. Det vil sige, at overkroppen er så lodret som muligt. Maven skal ind til bordet. Fødderne i gulvet og armene på
bordet. Hovedet let foroverbøjet.

 • Skab ro under måltidet
 • Tal ikke med mad i munden
 • Spis små mundfulde
 • Synk maden inden en ny mundfuld
 • Sørg for passende konsistens af mad og drikke
 • Hav ikke mad og væsker i munden samtidigt
 • Overvej behov for opsyn

For nogle personer med synkebesvær kan det være svært at indtage drikkevarer, uden at opleve at ”få det i den gale hals”. Ofte er især tynde væsker vanskelige. Dette kan afhjælpes ved at tilsætte fortykningsmiddel, så drikkevarerne kommer til at ”løbe” langsommere. Herved opfatter og mærker man, at der skal synkes. Derved nedsættes risikoen for fejlsynkning. Drikke med brus vil, for nogle personer give mindre risiko for fejlsynkning. Drikkevarerne deles op i forskellige typer konsistens:

 • Meget fortykket
 • Moderat fortykket
 • Let fortykket
 • Normal

Man kan få lungebetændelse, hvis mad og drikke havner i luftrøret i stedet for spiserøret. Som følge af tygge– og synkeproblemer spiser og drikker man ofte mindre. Dette kan medføre dårlig ernæringstilstand, væskemangel og evt. vægttab. At spise og drikke er en stor del af vores sociale samvær. Dysfagi kan medføre social isolering på grund af hosten under måltiderne og behov for anderledes kost

I Skive kommune undersøger og vurderer ergoterapeuter personer med dysfagi eller formodet dysfagi efter læge henvisning. Derefter anbefaler ergoterapeuten, hvordan konsistensen af mad og drikke bør være.
Tilpasset konsistens af kost og væske gør det lettere at synke, så man undgår, at maden kommer i luftvejene. For at bedre synkefunktionen, kan det også være relevant med øvelser, som forbedrer funktionen i ansigt, mund og svælg, hvis egen læge vurderer dette

Kost og væske konsistens

Du og dine pårørende skal være opmærksomme på, hvilken konsistens af mad og væske, ergoterapeuten anbefaler til lige netop dig. Mad- og væskekonsistens følges ikke naturligt, og derfor skal der
løbende foretages en individuel vurdering.

Fire konsistenser

Kosten deles op i forskellige typer konsistens. Umodificeret kost: normal konsistens der evt. kan deles i mindre bider.

 • Blød kost: luftig og blød, let at dele med gaffel.
 • Gratin kost: blød, glat og sammenhængende, kan spises med gaffel eller ske. Moderat tygning og homogen konsistens.
 • Cremet: glat og flydende, løber ned af skeen. Kan ikke spises med gaffel. Nemt at sluge uden tygge funktion.
 • Sondeernæring: ingen mad og evt. væske må indtages.

Sidst opdateret

18.03.2024

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...