Luk alle
Åben alle
 • Notat ang. dødsfaldet i en observation. Tiden op til dødsfaldet, selve dødsfaldet og tidspunkt.
 • Tilstande, indsatsmål og handlingsanvisninger og/eller skemaer skal ikke inaktiveres.
 • Send opgave (på funktionsevnetilstand) til Visitation.
 • Send advis (på funktionsevnetilstand) til Sagsbehandlende terapeuter hvis borgeren har hjælpemidler. (de giver besked til hjælpemiddelservice)
 • Send advis til kontinenssygeplejerskerne hvis borger har en ble eller kateterbevilling. 
 • Hvis borgeren har kendt aftale med andre aktører indenfor den kommende uge. eks
  • Hospital
  • Fys/ ergo
  • Tandlæge
 • Afslut sygeplejeindsatser – kun dem!
 • Aktive indsatser/bestillinger fra visitation og hjælpemiddel afsluttes af dem.
 • OBS hvis indsatsen er delegeret til Privat leverandør sendes en opgave til teamkoordinator for sygeplejen, som afslutter indsatsen
 • Fjerne FMK tilknytning - Lukke medicinliste
 • Luk MEDCOM
 • Fjerne organisationstilknytning; f.eks. Sygeplejen Salling.
 • Fjern tilknyttede brugere
 • Hvis det har været et rent sygeplejeforløb §138 eller der ikke er flere aktive indsatser, lukkes forløb og grundforløb
  • Pleje & visitation og Sundhed
  • FSIII

Gældende fra: maj 2019

Seneste revisionsdato: Februar 2023

Næste revisionsdato: Februar 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen

Godkendt af: FS 3 gruppen

Sidst opdateret

06.02.2024

Ansvarlig redaktør