Luk alle
Åben alle
  • afværgehjælp efter SEL § 124c
  • fastholdelse, tilbageholdelse, føring efter § 124d
  • fastholdelse i hygiejnesituation efter SEL § 136a, stk. 1 (hvis det kun sker én gang og ikke vurderes sandsynligt vil ske igen)

Disse indgreb skal indberettes på ”Skema 1b Demensområdet”.

  • fastspænding med stofseler efter SEL § 128
  • fastholdelse i hygiejnesituationer efter SEL § 136a, stk. 1 (når det sker mere end én gang, eller man vurderer at det er sandsynligt, at behovet vil opstå igen inden for det nærmeste års tid)
  • særlige døråbnere efter SEL § 125, stk. 1
  • låsning af yderdøre og vinduer efter SEL § 128c, stk. 1
  • tryghedsskabende velfærdsteknologi efter SEL § 128b

Disse indgreb skal du søge om at få lov til at anvende. Ansøgningen skal ske via ”Skema 3”

Når du har fået forhåndsgodkendelse til at anvende denne type magtanvendelse, så skal du huske at indberette brugen af godkendelsen.

Indberetning af brug, skal ske månedligt.

Indberetning af brug, skal også ske på ”Skema 1b Demensområdet”.

Hvis du bruger godkendelsen ofte (f.eks. for borgere med en kørestolssele), vil det i princippet betyde, at du ville skulle udfylde rigtig mange skemaer af typen ”Skema 1b Demensområdet”.

For at imødekomme dette, har Socialstyrelsen lavet et bilag til ”Skema 1b Demensområdet”.

Bilaget hedder ”Bilag 1 til skema 1a og 1b”.

Bilaget betyder, at du ikke behøver at udfylde mange enslydende skemaer for samme måned, men at I kan nøjes med at registrere i ”Skema 1b Demensområdet” første gang du bruger godkendelsen i en given indberetningsperiode og herefter blot registrere den efterfølgende brug i bilagsskemaet (som er væsentligt mindre detaljeret).

Eksempel :

Når du skal indberette brugen af en forhåndsgodkendelse for f.eks. januar måned, så skal I starte med at  udfylde ”Skema 1b Demensområdet”.

Skemaet udfyldes med oplysninger om den første gang godkendelsen bruges i denne indberetningsperiode, f.eks. d. 1. januar 2020.

For hver gang I efterfølgende bruger godkendelsen i januar måned, skriver I det blot ind i bilagsskemaet ”Bilag 1 til skema 1a og 1b”.

Når måneden er slut, skal jeg modtage både det udfyldte skema ”Skema 1b Demensområdet” og bilaget ”Bilag 1 til skema 1a og 1b”

Dette gør du fortsat som hidtil, ved at ændre de to skemaers status fra ”kladdeform” til ”udfyldt-form”.

Herefter figurerer skemaerne i min visning.

Obs! på at ændre status i skemaerne samtidig (samme dag), så jeg kan regne ud, at de hører sammen.

Sidst opdateret

25.03.2024

Ansvarlig redaktør