Luk alle
Åben alle
 • Bestilling
 • Ordination og receptkontrol
 • Instruktion og rådgivning
 • Dispensering (dosering, optælling og blanding)
 • Administration (udlevering, indgift og indtagelse)
 • Opbevaring
 • Emballage
 • Andet
 • Luftvejsinfektioner
 • Blodforgiftning (sepsis)
 • Multiresistente bakterier
 • Anvendelse af venflon, CVK o.lign
 • Urinvejsinfektioner
 • Infektion efter operation
 • Mave-tarm infektion
 • Hudinfektion (f.eks. inficerede sår, bylder, svampeinfektioner) 
 • Brud på hygiejnen
 • Andet
 • Fald
 • Brandskade
 • Selvskade
 • Selvmordsforsøg
 • Selvmord
 • Anden skade
 • Henvisning/visitation
 • Indlæggelse, indflytning, overflytning
 • Udskrivning, udflytning
 • Overdragelse af ansvar og vagtskifte
 • Oplysninger om ordinationer
 • Information/dokumentation
 • Generel kommunikation
 • Andet

Sidst opdateret

29.12.2022

Ansvarlig redaktør