Luk alle
Åben alle
 • Ingen fælles dokumentationssystem
 • Plejepersonalet skal sikre dokumentation på skrift fra terapeuten

Fælles dokumentationssystem i Nexus

 • Følgende tilstande ifm. træning:
  • Fysioterapeuterne: Problemer med mobilitet og bevægelse
  • Ergoterapeuterne: Problemer med daglige aktiviteter
 • Et SU-startdokument hvor de beskriver årsag, hvad der skal trænes m.m.
  Udfylder feltet ”indsats leveret af andre” hvor plejepersonalets opgave vil stå beskrevet.
 • Der kan være scannet et træningsbillede ind i Nexus, som plejepersonalet kan anvende eller foreligge en GOP.
 • Sundhedscenterets samlet dokumentation ift. borgeren ses under ”Overblik” -> ”SU -supplerende oplysninger – OMS”
 • Placerer dokumentation for deres opgave ift. borgeren i handlingsanvisning/døgnrytmeplan.
 • Evt. kig i kalenderen ift. hvornår terapeuten kommer (kan kun se de kommunale terapeuter)
 • Ændringer omkring træning ift. det allerede dokumenterede noteres i observation og relateres til relevant tilstand (de 2 tilstande som sundhedscenteret anvender).

Gældende fra: September 2020

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: 

Udarbejdet af:

Godkendt af: 

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør