Luk alle
Åben alle

TOBS

 • Skal øge kvaliteten af observationerne af borgerne 
 • Skal styrke samarbejdet med lægerne
 • Skal medvirke til at de rette borgere indlægges i rette tid

TOBS er tidlig opsporing af begyndende sygdom

TOBS er et observationssystem til tidlig opsporing af begyndende sygdom.

Observations systemet bygger på en objektiv og systematisk måling af de vitale værdier:

 • Puls
 • Bevidsthed
 • Temperatur
 • Respirationsfrekvens
 • Systolisk blodtryk

Hver målt værdi giver en bestemt score. Den samlede score som er en værdi mellem 0 og 15 angiver hvilken retningslinje der skal følges.

TOBS udføres ved mistanke om ændringer i borgerens tilstand

Ved ændringer i borgerens tilstand vurderet ud fra Se- Føl Lyt og ABCDE måles ovenstående værdier og TOBS-score findes ved hjælp af TOBS- lommekort- følg nedenstående link:

Link til TOBS-score lommekort 

Ansvar og kompetencer

SSH

 • SSH anvender Se-føl-lyt og ABCDE til at vurdere ændringer i borgerens habituelle tilstand
 • Måler værdier efter aftale med SSA/Sygeplejerske

Link til Se-føl-lyt og ABCDE

SSA

 • SSA måler værdier følger handlealgoritme på TOBS-skema.
 • Ved TOBS 2 eller > end 2 kontaktes sygeplejerske

 

Sygeplejerske

 • Sygeplejersker har kompetence til at vurdere akutte og komplekse situationer.
 • Sygeplejersken vurderer i den konkrete situation, om SSA eller sygeplejerske varetager kontakten til lægen.
 • De målte værdier og TOBS-score dokumenteres i borgerens journal i TOBS-skema under relevant tilstand.
 • I observationer dokumenteres ændringer i borgerens tilstand - og eventuelle tiltag
 • Ved tavlemøde – husk at registrere evt. ændret triagerings farve samt TOBS-scoren på tavlen og i Nexus

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven.

 

Medarbejderen

 • Sygeplejersker har kompetence til at vurdere akutte og komplekse situationer.
 • SSA er ansvarlig for kende og udføre opgaven jf. instruksen.
 • SSH skal kende TOBS og kunne tælle respirationsfrekvens
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: August 2021

Sidste revisions-dato: Juli 2023

Næste revisionsdato: Juli 2026

Udarbejdet af: 

 • Sygeplejerske Asta Flodgaard

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...