Luk alle
Åben alle
 • Forebygge at der opstår stikskader.
 • Forebygge smitte hos personale der har været udsat for stik-/snitskader.
 • Usikre arbejdsteknikker
 • Vanskelige arbejdsbetingelser

Uhensigtsmæssige arbejdsteknikker:

Uopmærksomhed er medvirkende årsag til mange stik- og skæreskader. Typiske årsager til skader:

 • Man vil sætte hætte på en brugt kanyle
 • Kanyleboksen er overfyldt eller hullet er for lille
 • Stik ved opsamling af brugt instrument
 • Stik ved adskillelse af instrument
 • Stik forårsaget af kollega

Vanskelige arbejdsbetingelser

Typiske årsager til skader:

 • Urolige patienter
 • Akutte procedurer, hvor der skal handles hurtigt
 • Dårlig plads omkring borgeren
 • Manglende erfaring

Pga. risiko for smitte ved blod, vævsvæsker kan det være hensigtsmæssigt at bruge personlige værnemidler i nogle situationer.

Handsker

Brug ALTID handsker, hvis der er risiko for, at du får blod eller andet smittefarlig materiale på hænderne. Det gælder f.eks. ved anlæggelse af venflon.

Maske og øjenbeskyttelse

Anvend altid maske og øjenbeskyttelse, hvis der er risiko for sprøjt med blod eller anden smittefarlig væske i ansigtet. Almindelige briller er ikke nok.

Overtrækskitler

Brug passende overtrækskitler, hvis der er fare for, at kitlerne bliver forurenet med smittefarlige vævsvæsker.

Vandtætte plastre

Hvis du har sår eller rifter på hænderne, bør du dække dem med vandtætte plastre og
være ekstra påpasselig med at bruge handsker.

Forebyggelse af stikskader

Forberedelse:

 • Sørg for at have alt hvad du skal bruge klar og indenfor rækkevidde.
 • Placer kanyleboksen umiddelbart ved siden af procedurestedet.
 • Vær sikker på, at der er plads i kanyleboksen.

Under brugen

 • Hold altid hånden bag nålen under hele proceduren.
 • Koncentrér dig.
 • Skil IKKE instrumenter ad med fingrene.
  Anvend den takkede rille eller hullet i kanyleboksens låg til at få kanylen skruet af, hvis det er nødvendigt.
 • Sørg for god kommunikation med kollegaerne, hvis I er flere om en procedure.
  Alle skal vide hvem, der gør hvad. Pas på ikke at stikke din kollega.
 • Få assistance til proceduren på urolige patienter.

Efter brug

 • Efter brug skal kanyler og andre skarpe engangsinstrumenter direkte fra patient og i kanyleboks UDEN mellemstationer.
 • Sæt ALDRIG hætten på kanylen.
 • RYD OP efter dig. Vær sikker på at alle skarpe instrumenter er korrekt kasseret i kanyleboks.
 • Saml tabte eller glemte instrumenter op med tang eller lignende –IKKE med fingre.
 • Klem aldrig affaldsposer sammen med hænderne

Blod eller blodtilblandede væsker på ikke intakt hud, f.eks. ved åbne sår eller rifter medfører en lille, men reel risiko for smitte med bl.a. HIV, hepatitis B og C.

Forurening af intakt hud med blod, sekreter eller vævsvæske:

Procedure ifølge retningslinjer for håndhygiejne

Stik eller snit gennem hud med kanyle, kniv eller lignende, der er forurenet med blod, sekreter eller vævsvæske:

 • Få gerne indstiksstedet til at bløde
 • Indstiksstedet vaskes grundigt med sæbe og vand og aftørres.
 • Indstiksstedet desinficeres med hånddesinfektion 70-85% 2 gange. Huden skal tørre mellem påføringerne
 • Henvendelse til egen læge eller vagtlæge hurtigst muligt efter uheldet, helst inden for 1-2 timer. Lægen vurderer videre plan frem.
 • Anmeld uheldet som arbejdsskade

 

Pleje & Omsorgs medarbejdere:

Udfyldelse af skema "anmeldelse af arbejdsulykke" - evt. få hjælp ved nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant.

Udfyldt skema sendes til administrativ medarbejder der indberetter til Insubiz. 

Anmeldelse af arbejdsulykke

Privat leverandør: Anmeldelse sker til egen leder.

 

Ved forurening af slimhinder med blod, sekreter eller vævsvæske:

 • Mund/øjne skylles rigeligt med vand eller saltvand NaCl 0.9%
 • Henvend dig herefter hos egen læge eller vagtlæge hurtigst muligt efter uheldet, helst inden for 1-2 timer.
 • Anmeld uheldet som arbejdsskade

 

Pleje & Omsorgs medarbejdere:

Udfyldelse af skema "anmeldelse af arbejdsulykke" - evt. få hjælp ved teamkoordinator 

Udfyldt skema sendes til administrativ medarbejder der indberetter til Insubiz.

Anmeldelse af arbejdsulykke

Privat leverandør: Anmeldelse sker til egen leder

Vaccinations, - medicin, - og andre behandlingsudgifter i forbindelse med en arbejdsskade skal betales af den skadelidte selv. Udgifterne refunderes til skadelidte af Skive Kommunes arbejdsskadeadministrator Hansson & Partners, når de har anerkendt skaden, jævnfør afsnittet om arbejdsskader i Forsikringshåndbogen:

Se forsikringshåndbogen på Intranettet

Gældende fra: 

Seneste revisionsdato: Juni 2022

Næste revisionsdato: Juni 2025

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Asta Flodgaard 
 • Sygeplejerske Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen 

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...