Luk alle
Åben alle
 • Sikre ensartet, korrekt og borgersikker pleje til borgere, der har en tilstoppet nyanlagt PEG sonde med ballon.
 • Nyanlagt PEG sonde med ballon: En PEG sonde med ballon er nyanlagt de første 6 uger efter anlæggelsen.

Hvis den nyanlagte PEG sonde stopper til:

 • Rens og kontroller ernæringsstudsen.

Nyanlagt sonde stopper til:

 • Forsøg at aspirere med en sprøjte.
 • Skyl igennem med danskvand. Nogle gange skal der gå lidt tid, inden ”proppen” bliver opløst.
 • Hvis den nyanlagte PEG sonde fortsat er tilstoppet kontaktes sygeplejerske/social- og sundhedsassistent som vurderer. Evt. Akutteamet hvis det vurderes.
 • Hvis det ikke er muligt selv at få gang i sonden igen, kontaktes udskrivende afdeling. Det er formentlig nødvendigt med indlæggelse, så sygehus afdeling kan skifte sonden.

Forebyggelse af tilstoppet PEG sonde med ballon:

 • Tjek hvilken administrationsform der er valgt i forhold til borgerens medicin.
 • Undersøg om mængden af vand er jævnt fordelt.
 • Undersøg om sonden bliver skyllet igennem ved sjældent brug.
 • Ovenstående dokumenteres i et observationsnotat relateret til relevant tilstand.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven.

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: November, 2017

Seneste revisionsdato: December, 2021

Næste revisionsdato: December, 2024

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske i ernæringsteamet Diana Gaarskjær

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

01.03.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...