Luk alle
Åben alle

Sikre ensartede, korrekte og borgersikre principper ved tilstopning og skifte af PEG sonde med ballon til gavn for borgerens sundheds- og ernæringstilstand.

En PEG-sonde er en tynd slange, som er placeret gennem huden direkte ind i mavesækken. PEG sonde er den mest velegnede sonde til længerevarende enteral sondeernæringsbehov (mere end 2-3 uger).

Der skelnes mellem forskellige typer af PEG-sonder

 • PEG pladesonde
  • Før i tiden blev man udskrevet med en PEG sonde med fikseringsplade og indvendig stopplade, som skulle skiftes på hospitalet. Nu bliver man oftest udskrevet med ballonsonde.
 • PEG ballonsonde
  • Mic-Key sonde (knapsonde)
  • Standard ballonsonde
 • PEG-J / PEJ-sonde
  • PEG-J: Her placeres en længere sonde gennem PEG som munder ud i tyndtarmen. 
  • PEJ: Her er sonden lagt direkte i tyndtarmen.
  • Begge typer anvendes ofte hos borgere som har svær ventrikelretension.

I denne instruks beskrives PEG sonde med ballon.

Proceduren er ens uanset om det gælder standard PEG sonde med ballon eller Mic-Key sonde (knapsonde).

Tilstopning af sonden:

 • Fremmedlegemer må aldrig indføres i sonden, da det kan medføre perforation af ventriklen.
 • Rens og kontroller ernæringsstudsen.
 • Forsøg at aspirere med en sprøjte.
 • Skyl igennem med danskvand. Nogle gange skal der gå lidt tid, inden ”proppen” bliver opløst.

Hvis sonden fortsat er tilstoppet, kan det være nødvendigt at skifte sonden.

Det er en individuel vurdering, om sonden kan tages ud og renses/skylles så ”proppen” opløses, og herefter indsætte sonden igen.

 • Hvornår er sonden sidst blevet skiftet?
 • Hvordan ser sonden ud?

Hvis det ikke vurderes, at sonden kan genbruges, tages der en ny i brug. Hvis der er tvivl, anbefales det, at man altid tager en ny i brug.

Hvis nyanlagt PEG sonde stopper til:

 • Rens og kontroller ernæringsstudsen.
 • Forsøg at aspirere med en sprøjte.
 • Skyl igennem med danskvand. Nogle gange skal der gå lidt tid, inden ”proppen” bliver opløst.
 • Hvis den nyanlagte PEG sonde fortsat er tilstoppet kontaktes sygeplejerske/social- og sundhedsassistent som vurderer. Evt. Akutteamet hvis det vurderes.
 • Hvis det ikke er muligt selv at få gang i sonden igen, kontaktes udskrivende afdeling. Det er formentlig nødvendigt med indlæggelse, så sygehus afdeling kan skifte sonden.

Det er vigtigt at forebygge, at sonden ikke stopper til.

 • Tjek hvilken administrationsform der er valgt i forhold til borgerens medicin.
 • Undersøg om mængden af vand er jævnt fordelt.
 • Undersøg om sonden bliver skyllet igennem ved sjældent brug.
 • Hvis sonden falder ud efter 6 uger, skal der hurtigst muligt sættes en ny i. Dette kan sygeplejersken eller oplært SSA gøre. Hvis der ikke findes en ny sonde hos borgeren, kan der bruges et foleykatheter (plastikurinkatheter) for at holde kanalen åben, da kanalen hurtigt lukker sig.
 • Opgaven udføres som ren procedure.
 • Sonden skal være mere end 6 uger gammel, før den kan skiftes af sygeplejerske eller SSA. Hvis der er behov før, skal udskrivende afdeling kontaktes.
 • Sonden skiftes bedst, hvis borger er i liggende stilling. Borger skal helst undgå at spænde i maven.

Remedier der skal være klar:

 • Ny sonde
 • 5 ml sprøjte
 • Evt. vandbaseret gel eller glas med alm. postevand
 • Sprøjte med sterilt vand
 • Engangshandsker
 • Swaps og postevand til soignering omkring stomi kanalen

Fremgangsmåde:

 • Inden håndteringen af sonden udføres håndhygiejne.
 • Tjek den nye sondes udløbsdato, samt om den har den korrekte størrelse.
 • Tag sonden ud af pakningen. Undgå at røre ved den del af sonden, der skal ind i maven.
 • Sæt sprøjten i ballonventilen (BAL). Ballonen pustes op med 3-5 ml luft eller vand. Kontrollere at ballonen er intakt og symmetrisk. Træk herefter vandet/luften ud af ballonen igen.
 • Observer ved hvilket nummer fikseringspladen ligger. Sondeslangen er markeret med numre (gælder ikke for knapsonder). Så kan det bruges, til at tjekke om den nye sonde er ved samme nummer, når den er anlagt.
 • Sæt sprøjten i ballonventilen på den sonde der skal fjernes. Tøm ballonen for vand, ved at trække stemplet tilbage, indtil alt vandet er ude af ballonen.
 • Tag sonden forsigtigt ud af stomaet. Hold en hånd på maven og træk sonden ud med et konstant træk. Det er helt normalt at mærke lidt modstand.
 • Soigner omkring stomien.
 • Smør evt. spidsen af den nye sonde med vandbaseret gel eller skyl den i vand.
  Brug aldrig oliebaserede cremer/geler, da de opløser silikonen.
 • Før roligt den nye sonde ind i stomaet med et konstant tryk. Det er helt normalt at mærke lidt modstand.
 • Hold sonden på plads og fyld ballonen med sterilt vand gennem ballonporten ved hjælp af sprøjten med sterilt vand. Påfyld den anbefalede mængde sterilt vand alt efter sondestørrelsen.
 • Juster ballonen mod mavevæggen ved at trække forsigtigt i sonden, indtil der er let modstand. Observer at fikseringspladen ligger ved samme nr. som den gamle sonde. Sondeslangen er markeret med numre. (gælder ikke for knapsonder).
 • Udvendigt skal der være ca. 3 mm mellem sonde (fikseringsplade) og maveskind.
 • Skyl sonden igennem med postevand for at sikre, at sonden fungerer.
 • Bestil ny sonde. Der skal altid være en ekstra sonde til rådighed. Så kan sonden skiftes akut, hvis det skulle blive nødvendigt.
 • PEG sonder bør skiftes hver 3-6 måned.
 • Der laves en individuel vurdering af skiftefrekvensen, ud fra en vurdering af hvilken medicin der gives i sonden samt typen og mængden af sondeernæring.

Ved spørgsmål, råd og vejledning kontaktes ernæringsteamet i kommunen:

Advis sendes til ernæringsteam

Telefonisk kontakt:

 • Klinisk diætist: 2225 9471
 • Sygeplejerske: 2065 7855
 • Skifte af sonde samt kontrol af ballon dokumenteres i sondeernærings handlingsanvisning.
  • Under overskriften ”skift af sonde og kontrol af ballon”. Der skrives dato på linjen ved ”anden hyppighed ved skift”.
  • Der står f.eks. i feltet: ”PEG sonden skiftes ved 3. måned. Sidst skiftet d. 1-5-23.”
 • Pleje af PEG-sonde beskrives i døgnrytmeplan. Hvis der er afvigelser, dokumenteres dette i observation.
 • Ved indlæggelse er det vigtigt at oplysninger om ernæringsplanen fremgår. Sondemadsprodukt og mænge pr. indgift fremgår optimalt af FMK, ellers skal dette fremgå i sondeernærings handlingsanvisningen.
 • Indgift af sondeernæring dokumenteres via start/stop/godkend. Kun afvigelse fra ernæringsplanen dokumenteres i observationer.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven.

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: 2017

Seneste revisionsdato: Juli 2023

Næste revisionsdato: Juli 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Lisette Frederiksen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør