Luk alle
Åben alle
 • Sikre ensartet, korrekt og borgersikker pleje til borgere, der skal have skiftet deres PEG sonde med ballon.
 • PEG (perkutan endoskopisk sonde i ventriklen):
  Den mest velegnede sonde til længerevarende enteral sondeernæringsbehov (mere end 2-3 uger).
 • Der skelnes mellem forskellige typer af PEG-sonder: Standard PEG-sonde og sonder af typen Mic-Key (knapsonde). For uddybende – se produktinformationer.
 • I denne instruks beskrives PEG sonde med ballon. Proceduren er ens uanset om det gælder standard PEG sonde med ballon eller knapsonde med ballon.
 • Sonder af typen PEGJ sonde og PEJ sonde gælder ikke for denne instruks. Skal skiftes på sygehuset.
 • Opgaven udføres som ren procedure.
 • Sonden skal være mere end 6 uger gammel, før den kan skiftes af sygeplejerske eller SSA. Hvis der er behov før, skal udskrivende afdeling kontaktes.
 • Sonden skiftes bedst, hvis borger er i liggende stilling. Borger skal helst undgå at spænde i maven.

Remedier der skal være klar:

 • Ny sonde
 • 5 ml sprøjte
 • Evt. vandbaseret gel eller glas med alm. postevand
 • Sprøjte med sterilt vand
 • Engangshandsker
 • Swaps og postevand til soignering omkring stomi kanalen
 • Tjek den nye sondes udløbsdato, samt om den har den korrekte størrelse.
 • Tag sonden ud af pakningen. Undgå og røre ved den del af sonden, der skal ind i maven.
 • Sæt sprøjten i ballonventilen (BAL). Ballonen pustes op med 3-5 ml luft eller vand. Kontrollere at ballonen er intakt og symmetrisk. Træk herefter vandet/luften ud af ballonen igen.
 • Observer ved hvilket nummer fikseringspladen ligger. Sondeslangen er markeret med numre. (gælder ikke for knapsonder). Så kan det bruges, til at tjekke om den nye sonde er ved samme nummer, når den er anlagt.
 • Sæt sprøjten i ballonventilen på den sonde der skal fjernes. Tøm ballonen for vand, ved at trække stemplet tilbage, indtil alt vandet er ude af ballonen.
 • Tag sonden forsigtigt ud af stomaet. Hold en hånd på maven og træk sonden ud med et konstant træk. Det er helt normalt at mærke lidt modstand.
 • Soigner omkring stomien
 • Smør evt. spidsen af den nye sonde med vandbaseret gel eller skyl den i vand.
  Brug aldrig oliebaserede cremer/geler, da de opløser silikonen.
 • Før roligt den nye sonde ind i stomaet med et konstant tryk. Det er helt normalt at mærke lidt modstand.
 • Hold sonden på plads og fyld ballonen med sterilt vand gennem ballonporten ved hjælp af sprøjten med sterilt vand. Påfyld den anbefalede mængde sterilt vand alt efter sondestørrelsen.
 • Juster ballonen mod mavevæggen ved at trække forsigtigt i sonden, indtil der er let modstand. Observer at fikseringspladen ligger ved samme nr. som den gamle sonde. Sondeslangen er markeret med numre. (gælder ikke for knapsonder).
 • Udvendigt skal der være ca. 3 mm mellem sonde (fikseringsplade) og maveskind.
 • Skyl sonden igennem med postevand for at sikre, at sonden fungerer.
 • Der skal altid være en ekstra sonde til rådighed. Så kan sonden skiftes akut, hvis det skulle blive nødvendigt.
 • Dato for skift af sonde dokumenteres i sondeernærings handlingsanvisningen.
  Under overskriften ”skift af sonde og kontrol af ballon”. Der skrives dato på linjen ved ”anden hyppighed ved skift”.
 • Der står f.eks. i feltet: ”PEG sonden skiftes ved 3. måned. Sidst skiftet d. 1-5-21.”

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: Maj 2021

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: Maj 2024

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske, Ernæringsteamet, Diana Gaarskjær

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

01.03.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...