Luk alle
Åben alle

Sikre ensartede, korrekte og borgersikre principper ved pleje og observation af PEG sonde til gavn for borgerens sundheds- og ernæringstilstand.

En PEG-sonde er en tynd slange, som er placeret gennem huden direkte ind i mavesækken. PEG sonde er den mest velegnede sonde til længerevarende enteral sondeernæringsbehov (mere end 2-3 uger).

Der skelnes mellem forskellige typer af PEG-sonder

 • PEG pladesonde
  • Før i tiden blev man udskrevet med en PEG sonde med fikseringsplade og indvendig stopplade, som skulle skiftes på hospitalet. Nu bliver man oftest udskrevet med ballonsonde.
 • PEG ballonsonde
  • Mic-Key sonde (knapsonde)
  • Standard ballonsonde
 • PEG-J / PEJ-sonde
  • PEG-J: Her placeres en længere sonde gennem PEG som munder ud i tyndtarmen. 
  • PEJ: Her er sonden lagt direkte i tyndtarmen.
  • Begge typer anvendes ofte hos borgere som har svær ventrikelretension.

I denne instruks beskrives PEG sonde med ballon.

Proceduren er ens uanset om det gælder standard PEG sonde med ballon eller Mic-Key sonde (knapsonde).

Daglig pleje og observationer:

 • Inden håndteringen af sonden udføres håndhygiejne.
 • Vask dagligt under sonden og omkringliggende hud. Brug vand og eventuelt mild parfumefri sæbe. Tør godt efter.
 • Hold huden omkring sonden ren og tør. Ved lækage anvendes superabsorberende forbinding, som hører ind under den grønne ordination. Gaze anbefales i udgangspunktet ikke.
 • Observer dagligt huden omkring sonden for tegn på tryk og infektion (rødme, hævelse, sekret og smerter).
 • Sonden skal drejes ½-1 omgang dagligt.
 • Vask sonden, den udvendige plade og ende stykket dagligt.
 • Brug børsten fra pakken med remedier til at rense studsen til sondemaden. Løsdelene kan udskiftes.
 • Mundpleje: Grundig mundpleje flere gange dagligt
  • Pga. nedsat eller slet ingen fødeindtag pr os, kan der opstå ubehag i mundhulen som f.eks. dårlig ånde, tørre slimhinder, irritation, spytsten og svampeinfektion.

Hver uge:

 • Vandet i ballonen skiftes en gang om ugen. Brug sterilt vand. Forfyldte sprøjter med sterilt vand hører ind under den grønne ordination. Borger der selv varetager skift af vand i sondeballon kan også bruge kogt afkølet vand.

Vægt

Det anbefales at borgeren vejes x 1 ugentligt i opstartsfasen og efterfølgende x 1 pr. måned. Der er stor forskel på teori og praksis – derfor er det vigtigt at følge vægtudviklingen. 

Komplikationer og bivirkninger ved sondeernæring

Være opmærksom på borgerens reaktion på sondeernæringen; kvalme, opstød, hikke, opkastning og hoste. Dette kan være med til at forebygge komplikationer og bivirkninger til sondeernæringsindgiften.

Se mere under instruksen:

PEG sonde med ballon – indgift af sondeernæring

Terminale borgere

Der kan være behov for løbende evalueringer mellem borger, egen læge, pårørende og plejepersonale, vedrørende eventuel reduktion af sondeernæring i forhold til livskvalitet og tilstand. Der kan være behov for at tage stilling til niveau for væske og ernæring i sonden, samt hvornår der ikke gives væske og ernæring længere. 

Bivirkninger ved for meget ernæring hos terminale borgere kan være:

- Hoste, dyspnø, sekret

- Sekretstagnation, oppustethed, kvalme/opkast

- Øget vandladningstrang, inkontinens, uro, behov for kateter

- Øget sekretion fra sår og fistler

Ved spørgsmål, råd og vejledning kontaktes ernæringsteamet i kommunen:

Advis sendes til "Ernæringsteam"

Telefonisk kontakt:

 • Klinisk diætist: 2225 9471
 • Sygeplejerske: 2065 7855
 • Pleje af PEG-sonde beskrives i døgnrytmeplan. Hvis der er afvigelser, dokumenteres dette i observation.
 • Skifte af sonde samt kontrol af ballon dokumenteres i sondeernærings handlingsanvisning.
 • Ved indlæggelse er det vigtigt at oplysninger om ernæringsplanen fremgår. Sondemadsprodukt og mænge pr. indgift fremgår optimalt af FMK, ellers skal dette fremgå i sondeernærings handlingsanvisningen.
 • Indgift af sondeernæring dokumenteres via start/stop/godkend. Kun afvigelse fra ernæringsplanen dokumenteres i observationer.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: Maj 2021

Seneste revisionsdato: Juli 2023

Næste revisionsdato: Juli 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Lisette Frederiksen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør