Luk alle
Åben alle

Sikre ensartede, korrekte og borgersikre principper ved nyanlagt PEG sonde med ballon til gavn for borgerens sundheds- og ernæringstilstand.

En PEG-sonde er en tynd slange, som er placeret gennem huden direkte ind i mavesækken. PEG sonde er den mest velegnede sonde til længerevarende enteral sondeernæringsbehov (mere end 2-3 uger).

Der skelnes mellem forskellige typer af PEG-sonder

 • PEG pladesonde
  • Før i tiden blev man udskrevet med en PEG sonde med fikseringsplade og indvendig stopplade, som skulle skiftes på hospitalet. Nu bliver man oftest udskrevet med ballonsonde.
 • PEG ballonsonde
  • Mic-Key sonde (knapsonde)
  • Standard ballonsonde
 • PEG-J / PEJ-sonde
  • PEG-J: Her placeres en længere sonde gennem PEG som munder ud i tyndtarmen. 
  • PEJ: Her er sonden lagt direkte i tyndtarmen.
  • Begge typer anvendes ofte hos borgere som har svær ventrikelretension.

I denne instruks beskrives PEG sonde med ballon.

Proceduren er ens uanset om det gælder standard PEG sonde med ballon eller Mic-Key sonde (knapsonde).

Anlæggelse af PEG sonde med ballon

 • Indikationen for anlæggelse af PEG-sonde stilles af borgerens praktiserende læge eller hospitalslæge under hensyntagen til patientens samlede sygdomsbillede og prognose, idet der forventes en generel forbedring af patientens ernæringstilstand og livskvalitet samt længere levetid.
 • Der indhentes informeret samtykke fra borgeren.
 • Anlæggelse af PEG sonde foregår på hospital men vær opmærksom på følgende:
  • Hgb
  • Blodtype
  • Thrombocytter
  • PP/INR
  • APTT.
  • Evt. magnyl-behandling skal pauseres i 7 dage forud for anlæggelsen og evt. persantin og plavix skal pauseres i 5 dage forud for indgrebet.
  • Inden anlæggelsen skal der ofte foreligge svar på følgende bl.pr:
 • Borgeren skal være fastende.
 • Se i øvrigt borgerens indkaldelsesseddel vedrørende særlige oplysninger og forholdsregler

Læs mere omkring anlæggelse af PEG sonde på Regionshospitalet Viborgs hjemmeside 

Mavesonde (PEG sonde)

Observationer og pleje af borgeren efter anlæggelse af PEG sonde med ballon:

 • En direkte gastrostomi (PEG sonde med ballon) er placeret mellem 3 runde låse. Låsene består af en udvendig ”knap”, der er forbundet med en tråd til et indvendigt ”anker”.
 • Herved holder låsene mavesækken fast til bugvæggen, imens mavesæk og bugvæg vokser sammen og kanalen omkring mavesonden heler.
 • Det tager et par uger for mavesækken at vokse sig fast til bugvæggen. Trådene opløses af sig selv inden for 2-5 uger og de udvendige knapper falder af.
 • Ophelingen af stomaet tager lidt længere tid. Der går ca. 4-6 uger før stomaet er fuldstændig helet op.

De første 14 dage:

 • Daglig rengøring af sonde samt t-låse (knapper). Vask med alm. vand evt. tilsat mild sæbe. Aftørres med gaze eller vatpind.
 • Daglig kontrol af t-låse og indstikssted for infektionstegn (varme, rødme, hævelse, smerter, sivning).
 • Ved irritation af huden omkring sonden kan der anvendes en tynd hydrokolloid forbinding (skum) eller zinkpasta. Ellers bør man undgå gaze under sonden.
 • OBS der må ikke drejes på t-låsene.
 • Drej forsigtigt sonden en omgang for at undgå at sonden ”gror fast” i stomaet. Tryk evt. forsigtigt sonden en smule ind, når den drejes.
 • Vand i ballonen tjekkes x 1 ugentligt. Der bruges sterilt vand. Forfyldt sprøjte med sterilt vand hører ind under den grønne ordination.
 • Hvis mere end 1 lås falder af indenfor de første 2 uger skal udskrivende afd. kontaktes eller egen læge. Hvis ballonen springer eller sonden falder ud inden for de første 6 uger, skal der ringes til udskrivende afdeling
 • Ved spørgsmål, råd og vejledning kontaktes ernæringsteamet i kommunen:
 • Advis sendes til ernæringsteam
 • Telefonisk kontakt:
  • Klinisk diætist: 2225 9471
  • Sygeplejerske: 2065 7855
 • Pleje af PEG-sonde beskrives i døgnrytmeplan. Hvis der er afvigelser, dokumenteres dette i observation.
 • Skifte af sonde samt kontrol af ballon dokumenteres i sondeernærings handlingsanvisning.
 • Ved indlæggelse er det vigtigt at oplysninger om ernæringsplanen fremgår. Sondemadsprodukt og mænge pr. indgift fremgår optimalt af FMK, ellers skal dette fremgå i sondeernærings handlingsanvisningen.
 • Indgift af sondeernæring dokumenteres via start/stop/godkend. Kun afvigelse fra ernæringsplanen dokumenteres i observationer.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven.

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: 2017

Seneste revisionsdato: Juli 2023

Næste revisionsdato: Juli 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Lisette Frederiksen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør