Luk alle
Åben alle

Sikre ensartet, korrekt og borgersikker pleje til borger der ernæres med sondeernæring gennem nasalsonde.

Nasogastrisk sonde:

Denne sonde anvendes som midlertidig løsning ved tilstande, hvor borgeren ikke kan indtage tilstrækkeligt føde og væske til at dække ernæringsbehovet

Daglig pleje:

 • Rens forsigtigt sondeslangen og huden omkring næseborene.
 • Skift af plaster ved behov, især hvis det er snavset, løst eller vådt.
 • Observer for trykspor ved næsebor og øre.
 • Forebyggende mod trykspor kan der smøres med creme. Ved hudproblemer kan vandskyende salve, f.eks. barrierecreme anvendes.
 • Grundig mundpleje flere gange dagligt, mindst x 1 i hver vagt. Pga. nedsat eller slet ingen fødeindtag pr. os, kan der opstå ubehag i mundhulen som f.eks. dårlig ånde, tørre slimhinder, irritation, spytsten og svampeinfektioner.

Vægt

 Det anbefales at borgeren vejes x 1 ugentligt i opstartsfasen og efterfølgende x 1 pr. måned. Der er stor forskel på teori og praksis –derfor er det vigtigt at følge vægtudviklingen. 

Komplikationer og bivirkninger ved sondeernæring

Være opmærksom på borgerens reaktion på sondeernæringen; kvalme, opstød, hikke, opkastning og hoste. Dette kan være med til at forebygge komplikationer og bivirkninger til sondeernæringsindgiften.

Se mere under instruksen Nasalsonde – indgift af sondeernæring”

Terminale borgere

Der kan være behov for løbende evalueringer mellem borger, egen læge, pårørende og plejepersonale, vedrørende eventuel reduktion af sondeernæring i forhold til livskvalitet og tilstand. Der kan være behov for at tage stilling til niveau for væske og ernæring i sonden, samt hvornår der ikke gives væske og ernæring længere. 

Bivirkninger ved for meget ernæring hos terminale borgere kan være:

- Hoste, dyspnø, sekret

- Sekretstagnation, oppustethed, kvalme/opkast

- Øget vandladningstrang, inkontinens, uro, behov for kateter

- Øget sekretion fra sår og fistler

 • Ved spørgsmål, råd og vejledning kontaktes ernæringsteamet i kommunen:
 • Advis sendes til ernæringsteam
 • Telefonisk kontakt:
  • Klinisk diætist: 2225 9471
  • Sygeplejerske: 2065 7855
 • Pleje af nasal-sonde beskrives i døgnrytmeplan. Hvis der er afvigelser, dokumenteres dette i observation.
 • Skifte af sonde dokumenteres i sondeernærings handlingsanvisning.
 • Ved indlæggelse er det vigtigt at oplysninger om ernæringsplanen fremgår. Sondemadsprodukt og mænge pr. indgift fremgår optimalt af FMK, ellers skal dette fremgå i soneernærings handlingsanvisningen.
 • Indgift af sondeernæring dokumenteres via start/stop/godkend. Kun afvigelse fra ernæringsplanen dokumenteres i observationer

Ledelsen

 

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven.

 

Medarbejderen

 

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: 2017

Seneste revisionsdato: Juli 2023

Næste revisionsdato: Juli 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Lisette Frederiksen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør