Luk alle
Åben alle
 • At sikre korrekt håndtering af grøn ordination og bestilling af sondeernæring og tilbehør.
 • Anbefalinger til valg af tilbehør.
 • Sondeernæring og tilbehør ordineres på grøn ordination af læge, sygehus eller klinisk diætist i Skive kommune. For yderligere information se instruks; grøn ordination på ernæringsdrikke og sondeernæring.
 • Når borger har en grøn ordination, gælder følgende:
  • Sondemad: 40 % af regningen betaler borger, 60% betaler regionen.
  • Tilbehør: Aktuelt betaler regionen 100%.
 • Hvis en borger erklæres terminal (har en terminalerklæring), skal man være opmærksom på, om kommunen kan give tilskud til de resterende 40 % på sondeernæringen, som borger selv betaler. Der skal søges om dette ved kommunen. Vi kan være behjælpelig med at sende en advis til ”administration stab”.
 • Bestilling af sondeernæring, tilbehør og pumpe bestilles derfor under den pågældende borger. Ikke via sygeplejedepotet.
 • Den valgte leverandør sender regningen (40%) på sondemaden til borgeren. De resterende 60% af regningen samt regning på tilbehøret sender leverandør aktuelt til regionen.

Borger har frit valg af leverandør. Der er følgende leverandører:

 • Simonsen & Weel. Kundeservice/bestilling, tlf. 7025 5610
 • Mediq Danmark. Kundeservice/bestilling, tlf. 3637 9130
 • Nutricia. Kundeservice/bestilling, tlf. 7021 0709

Tilbehør under grøn ordination:

 • Ballon sonder
 • Knap sonder
 • Forlængerslange til knap sonden
 • Målepind til udmåling til knap sonden
 • Nasalsonder
 • Engangs- og flergangssprøjter
 • Ernæringspumpe
 • Ernæringssæt til ernæringspumpe
 • Bolusadaptor
 • Sondemadsflasker
 • Sprøjter til ballon:
  • 5 ml sprøjter til at trække vand ud af ballonen
  • 10 ml forfyldt sprøjte med sterilt vand
 • Næseplaster til nasalsonde
 • Rensebørste til ENFIT sonder
 • Diverse adapterer og reparation af sonder
 • Drænage-kompres af typerne skinx og nobadrainal 
 • Skumbandager, dropstativ og mundplejepinde går IKKE under den grønne ordination.
 • Hvis der er behov for rygsæk til ernæringspumpen, er det egenbetaling for borgeren.

1: Hvor er den grønne ordination?

 • Sørg for at undersøge om borger har den grønne ordination med hjem fysisk, eller om sygehuset, egen læge eller klinisk diætist har sendt den til valgte leverandør.
 • Vær opmærksom på hvem leverandør er.

2:

 • Hvis der er tvivl om grøn ordiantion eller leverandør, skrives advis til Ernæringsteam eller der ringes til diætist eller spl. i Ernæringsteamet, som vil være behjælpelig.

3: Første bestilling

 • Ved bestilling ringes der til leverandørs kundeservice.
 • Tjek med kundeservice, at der på den grønne ordination står sondemad og tilbehør.
 • Hvis det ikke står korrekt, går regningen til kommunen.
 • De ønskede ernæringsprodukter og tilbehør bestilles ved valgte leverandør.
 • Der kan evt. laves aftale om fast levering.
 • Husk altid at oplyse evt. midlertidig adresse.

4:

 • Leverandør leverer direkte hjem til borger eller til den institution borger bor på. Fragtfri levering.
 • Når en borger flytter adresse, skal leverandør oplyses om dette, så der leveres korrekt fremadrettet.
 • Når borger afgår ved døden, kontakt kundeservice for at aflyse evt. fast levering og oplys, at borger er MORS.
 • Ved returnering af uåbnede kasser sondeernæring, er der forskellige regler alt efter hvilken leverandør borger har. Kontakt kundeservice for information.

Særligt gældende hos Mediq:

 • Skal pumpen returneres er der gebyrfri returnering.
 • Det er muligt at bestille en afhentning af pumpen. Det sker ved opringning til Mediqs kundeservice, tlf. 36 37 91 30 (tryk 3 for ernæring)
 • Ved opringning skal afhentningsadresse, borgerens navn og CPR nr. oplyses.

Flocare G-tube enfit

PEG sonder (udskiftningssonder med ballon)

-Flocare G-Tube, enfit (2 stk. i en pakke)

Fås i flere forskellige størrelser.

Flocare udstyr

Mic-key sonde

Mic-Key ernæringssonde + Mic-Key Y forlængerslange.

Fås i flere forskellige størrelser og længder på forlængerslangen

Sondeudstyr

OBS at Mic-Key ernæringssonde er den dyreste løsning i forhold til Flocare G-Tube sonden.

Hvorfor Flocare G-Tube sonden anbefales som første valg.

Ovenstående sonder passer sammen med:

Flocare infinity pumpe

Flocare Infinity

Ernæringssæt

Ernæringssæt der passer til pumpen: Flocare Infinity, pack, Enfit ernæringssæt

Sondeudstyr

Compat Ella pumpe

Compat Ella udstyr

ErnæringsSæt

Ernæringssæt der passer til pumpen: Compat Ella ernæringssæt

Sondeudstyr

Amika pumpe

Amika-udstyr

Ernæringssæt der passer til pumpen: Enteralsæt, pumpe dråbekammer

Ernæringssæt

Ernæringssæt

Engangssprøjter

Ernæringssprøjter der passer til ovenstående:
Engangssprøjter, 60 ml.
Skal kasseres efter hver brug.

Engangssprøjte

Flergangssprøjter

Flergangssprøjter, 60 ml.

Flergangssprøjter skiftes hver uge.

Se rengøringsvejledning på mediqdanmark (PDF-fil)

Flergangssprøjte

 

 • Ved spørgsmål, råd og vejledning kontaktes ernæringsteamet i kommunen:
 • Advis sendes til ernæringsteam
 • Telefonisk kontakt:
  • Klinisk diætist: 2225 9471
  • Sygeplejerske: 2065 7855

Gældende fra: Januar, 2018

Seneste revisionsdato: August 2021 

Næste revisionsdato: August, 2024

Udarbejdet af:

 • Ernæringsteamet, sygeplejerske, Diana Gaarskjær

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...