Luk alle
Åben alle
 • Instruksen skal være et redskab til at afdække om borgeren er selvmordstruet.

Som medarbejder kan du opleve at møde en borger, der giver udtryk for at de overvejer selvmord, eller udviser en adfærd, der kan give en begrundet mistanke om dette.

Disse borgere kan have brug for anden professionel støtte, end vi er i stand til at yde.

Hvis du møder en selvmordstruet borger, skal du ikke være bange for at tale med borgeren om det. Desuden skal du tale med en kollega – helst ansvarshavende sygeplejerske om handlemuligheder.

Risiko for selvmord er størst lige efter en udskrivelse på en psykiatrisk afdeling.

Dette gælder særligt ved borgere med depressive lidelser, samt ved borgere med andre psykiske sygdomme, når der samtidig er depressive symptomer til stede.

Første besøg udføres af sygeplejerske, evt. sammen med kontaktpersonen. Besøget udføres samme dag hvis muligt, og senest indenfor 24 timer.

I øvrigt øget opmærksomhed i nedenstående situationer: Tegn på akut selvmordsfare

 • Borgeren har for nylig foretaget selvmordsforsøg eller har haft påtrængende selvmordstanker
 • Borgeren fremsætter fortsat tanker og ønsker om selvmord og er ude af stand til at tage afstand fra disse
 • Borgeren gør aktive forsøg på at komme til at foretage selvmordshandlinger
 • Borgeren virker stærkt psykisk ustabil og udviser fx svingende sindstilstand med affekt udbrud eller apati
 • Borgeren er præget af stærk håbløsheds følelse, eller har depressive vrangforestillinger
 • Borgeren har over for pårørende givet udtryk for at ville dø
 • Personalet har en fornemmelse af, at borgeren har stærke selvmordsimpulser, selv om vedkommende benægter det.

Hvis man som medarbejder har en mistanke om at borgeren er akut selvmordstruet skal man tilkalde sygeplejerske.

Sygeplejersken vil foretage en Basal Risikovurdering

Lad ikke borgeren være alene, før der er fundet en løsning eller afklaring på at borgeren ikke er selvmordstruet.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: September 2016

Seneste revisionsdato: Juli 2023 

Næste revisionsdato: Juli 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Lisette Frederiksen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør