Luk alle
Åben alle

Nordbanevej 19, 7800 Skive, Tlf. 2051 8025, Døgnåbent

Målgruppe: Borgere over 18 år, som oplever en akut psykisk eller social krise, og som har behov for hjælp her og nu.

Tilbuddet kræver ingen henvisning.

Tilbuddet indbefatter: Krisesamtaler over telefon eller ved personlig henvendelse.

Mulighed for udarbejdelse af kriseplan ved mere vedvarende kriser, så der skabes overblik over situationen og kontakt til relevante instanser.

Overnatningstilbud i op til 3 døgn ved behov for et roligt og stabilt miljø. 

Kompagnigade 11B, 7800 Skive, Tlf.: 7847 4345, Hverdage kl. 8.00-15.30, Fax:78 47 43 39

Målgruppe: Borgere over 18 år med akut forværring af psykisk lidelse/tilstand.

Mobilteam er et tilbud om hurtig, intensiv støtte/behandling i en kortere periode til psykisk syge mennesker i eget hjem.

Der skal være en visitation fra læge til teamet

Tilbuddet indbefatter: Mobilteam Skive har 2 sygeplejersker og 1 SSA - alle med bred psykiatrisk erfaring.

Psykiatrisk Mobilteam kan også bruges som rådgivning for medarbejdere i kommunen, der har brug for vejledning omkring den enkelte borgers situation

 

Søndersøparken 2B, 8800 Viborg, Tid til vurderingssamtale bookes på: Tlf.: 7847 4260

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, mentorer, støttepersoner, sagsbehandlere m.fl., der ønsker sparring og/eller psykiatrisk vurdering af en borger inden for 24 timer.

Tilbuddet omfatter: SAVE tilbyder sparring pr. telefon for fagpersoner der har behov for drøftelse af en konkret psykiatrisk problematik omkring en borger.

En vurderingssamtale i løbet af 24 timer på hverdage, hvis der foreligger en henvisning.

Støtte kontaktperson SKP Skive Jens Christensen, Tlf.: 2338 7353

Målgruppe: SKP - Støtte kontaktpersoner er et tilbud til udsatte borgere

Tilbuddet kræver ikke henvisning

Tilbuddet omfatter: SKP er opsøgende i forhold til socialt udsatte.

De sundhedsprofessionelle kan rette henvendelse om borgere, der er hjemløse, i misbrug, sindslidende, isolerede og/eller uden forsørgelse.

Støtte kontaktpersonerne kan så tage kontakt til borgeren mhp. at afklare problemstillinger og muligheder. De kan f.eks. tilbyde samtaler og bygge bro til andre tilbud.

Borger samt pårørende kan få hjælp følgende steder:

Luk alle
Åben alle

Nordbanevej 19, 7800 Skive, Tlf. 2051 8025, Døgnåbent

Målgruppe: Borgere over 18 år, som oplever en akut psykisk eller social krise, og som har behov for hjælp her og nu.

Tilbuddet kræver ingen henvisning.

Tilbuddet indbefatter: Krisesamtaler over telefon eller ved personlig henvendelse.

Mulighed for udarbejdelse af kriseplan ved mere vedvarende kriser, så der skabes overblik over situationen og kontakt til relevante instanser.

Overnatningstilbud i op til 3 døgn ved behov for et roligt og stabilt miljø.

Kompagnigade 11B, 7800 Skive, Tlf.: 7847 4345, Hverdage kl. 8.00-15.30, Fax: 7847 4339

Målgruppe: Borgere over 18 år med akut forværring af psykisk lidelse/tilstand.

Mobilteam er et tilbud om hurtig, intensiv støtte/behandling i en kortere periode til psykisk syge mennesker i eget hjem.

Der skal være en visitation fra læge til teamet 

Tilbuddet indbefatter: Mobilteam Skive har 2 sygeplejersker og 1 SSA - alle med bred psykiatrisk erfaring.

Psykiatrisk Mobilteam kan også bruges som rådgivning for medarbejdere i kommunen, der har brug for vejledning omkring den enkelte borgers situation.

Gl. Landevej 61, 7400 Herning, Tlf.: 7847 4525, Fax: 7847 4637, Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8.00 - 12.00 og 13.00- 14.00.

Uden for åbningstiden, kontaktes egen læge eller vagtlægen for Region Midt på tlf. 7011 3131.

Målgruppe: Tilbuddet omfatter borgere fra følgende områder: Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Struer, Skive og Viborg.

Klinikken tilbyder støttende og afklarende samtaler til personer (Børn, unge og voksne), der har forsøgt selvmord eller går med selvmordstanker, uanset af hvilken grad.

Eller personer der ”ved en fejl” har taget overdosis af sin medicin.

Pårørende der har været udsat for selvmord eller selvmordsforsøg, kan også tage kontakt.

OBS: Personer med alvorlig psykisk lidelse (diagnosticeret) eller misbrug, kan ikke henvises til centret, men må benytte andet relevant behandlingstilbud.

Personer med misbrug, der indvilliger i at opstarte relevant behandling, kan dog tage kontakt.

Tilbuddet indbefatter: Tilbyder behandlingsforløb inden for få dage (ikke akut behandling) med op til 8 samtaler med psykolog.

Der er ikke krav om henvisning.

Behandlingen er gratis.

Gl. Landevej 61, 7400 Herning, Tlf.: 7847 4525, Fax: 7847 4637, Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8.00 - 12.00 og 13.00- 14.00.

Uden for åbningstiden kontaktes egen læge eller vagtlægen for Region Midt på tlf. 7011 3131.

Målgruppe: Klinikken tilbyder støttende og afklarende samtaler til personer (Børn, unge og voksne), der har forsøgt selvmord eller går med selvmordstanker, uanset af hvilken grad.

Eller personer der ”ved en fejl” har taget overdosis af sin medicin.

Pårørende der har været udsat for selvmord eller selvmordsforsøg, kan også tage kontakt.

OBS: Personer med alvorlig psykisk lidelse (diagnosticeret) eller misbrug, kan ikke henvises til centret, men må benytte andet relevant behandlingstilbud.

Personer med misbrug, der indvilliger i at opstarte relevant behandling, kan dog tage kontakt.

Tilbuddet indbefatter: Tilbyder behandlingsforløb inden for få dage (ikke akut behandling) med op til 8 samtaler med psykolog.

Der er ikke krav om henvisning.

Behandlingen er gratis.

Tlf.: 7847 0470

Målgruppe: Borgere fra Region Midt i akut krise eller deres pårørende.

Der er ikke krav om henvisning.

Tilbuddet indbefatter: Samtale med psykiatrifagligt personale, der tilbyder råd om forskellige psykiatriske problemstillinger og vejledning i forhold til, hvor man kan henvende sig for at få hjælp.

Tlf.: 7020 1201, Telefonen er åben kl. 11.00-04.00 alle årets dage.

Chatrådgivningen har åbent mandag og torsdag fra klokken 17-21 samt lørdag fra klokken 13-17.

Målgruppe: Landsdækkende tilbud til alle med selvmordstanker eller lignende. Dvs: - Mennesker med selvmordstanker.

  • Mennesker i krise
  • Pårørende
  • Efterladte

Der er ikke krav om henvisning.

Om oversigten

Luk alle
Åben alle

Gældende fra: Marts 2020

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: 

Udarbejdet af:

  • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen

Godkendt af: 

Sidst opdateret

20.01.2022

Ansvarlig redaktør