Luk alle
Åben alle
 • At forebygge arterielle sår hos borgere i Skive Kommune.
 • Dette gøres ved at tilbyde hjælp og/eller motivere borgerne til at rette en forebyggende indsats mod de bagvedliggende årsager til åreforkalkning (KRAM), samt sikre hurtig og effektiv behandling ved nyopståede arterielle sår. Dette for at undgå, at sårene bliver forværret og udvikler sig til kroniske sår.
 • Arterielle sår opstår som følge af ophævet eller utilstrækkelig blodtilførsel til f.eks. underekstremiteterne. Dette fører til iltmangel (iskæmi) som på længere sigt kan føre til vævsdød.

Årsag til den utilstrækkelige blodforsyning er

 • arteriosklerose (åreforkalkning),
 • Sygdomme i arterievæggen eks kæmpecellearteritis, Buerger`sygdom eller Raynaud`s syndrom

Symptomerne er udover sår,

 • smerter i lægmusklen ved gang (claudication intermittens) og
 • natlige smerter i benene som lindres når benene kommer ud over sengekanten.

Sårene er typisk placeret på hæl, tåspids, mellem tæerne, over fodryggen, ved knoglefremspring eller foddeformiteter. Der ses minimalt hårvækst, og nedsat vækst af neglene på tæerne.

Gangræn er slutstadiet og findes i to former (tørt og vådt gangræn).

Procedure:

Forebyggelse af arteriosklerose (KRAM)

Forebyggelse:

 • Daglige motion
 • Undgå tobaksrygning
 • Undgå overvægt
 • Undgå alkoholindtagelse
 • Kosten skal være rig på proteiner, vitaminer og mineraler.
 • Holde huden blød og smidig ved daglig smøring af huden med en god parfumefri creme.
 • Evt. kompressionsstrømper skal bruges daglig fra tidlig morgen til sengetid.
 • Kompressionsstrømper skal fornyes hvert år samt hvis de bliver for løse eller går i stykker.

Behandling af arterielle sår:

Undersøgelser:

 • Fodpulse mærkes ved palpation af arteria dorsalis pedis (ADP) eller arteria tibialis posterior (ATP)
 • Kapillærrespons: Er den tid det tager for kapillærerne at genfyldes efter de er blevet tømt ex. tryk på negleleje i min. 5 sek.
 • Ankel-Brakial-Indeks (ABI). Kan måles af sårsygeplejerskerne.
 • Tåtryk måles i mmhg. Kræver henvisning til fysiologisk klinik via læge

Ved lavt Distalt blodtryk kan det være vanskeligt/umuligt at mærke fodpulse og kapillærresponstiden er nedsat til > 2 sek.

Hvis pulsen ikke kan palperes eller i tvivlstilfælde kan der i stedet måles Ankel-ArmIndeks/Ankel-Brakial Indeks (ABI) som kan måles af sårspl. eller tåtryk som kræver en henvisning fra læge.
Tolkning af undersøgelsesvarerne: Se instruks om kompressionsbehandlingen eller kompressionsguide fra ”Dansk Selskab for Sårheling”.

Behandling:

 • Karkirurgisk revaskularisering: reetablering/forbedring af blodtilførslen til det iskæmiske område. Det kræver henvisning fra egen læge til karkirurgisk afd. og er en forudsætning for at såret kan hele.
 • Optimal smertebehandling.
 • Såfremt der ikke kan palperes fodpulse samt ved diabetiker, bør lægen kontaktes og vurdere om borgeren skal henvises til yderlige karkirurgisk udredning på sygehuset (ex. Distal blodtryksmåling/tåtryksmåling)
 • Kompressionsbehandling (linkes når sat på SD)
 • Informere om vigtigheden af daglige gåture (motion)
 • Undgå rygning og alkohol
 • Reducere overvægt.
 • Sårbehandlingen består af oprensning, hvor avitalt væv fjernes mekanisk med skalpel eller curette og/eller autolytisk med gel eller hydrocolloid bandage. I nogle tilfælde kan oprensning være udsigtsløs, da nekrose hurtig gendannes.
 • Ved sårsmerter i forbindelse med oprensning kan der anvendes
  lokalbedøvende gel/salve (ex.tapin, emla eller lidocain) lokalt i såret inden sårbehandlingen. (Linkes til når på SD). Vær opmærksom på at disse produkter kan have yderlige karkontraherende virkning.
 • Fugtigt sårbehandlingsprincipper. (Dog ikke ved tørt gangræn)
 • Soignering af såromgivelser og generel god hudpleje med god fugtighedscreme.
 • Undgå tryk fra blandt andet fodtøj og sengeleje.

Når det ikke er muligt at forbedre blodtilførslen til ekstremiteterne (f.eks. pga. demens, dårlig almen tilstand, eller dårlige karforhold) ændres behandlingen mod en palliativ tilgang med fokus på symptomlindring. Ved denne behandlingsstrategi, er det vigtigt med en forventningsafstemning, hvor både patienten, pårørende og behandlerne bliver involveret. 

Behandling af Arterielle sår med gangræn:

Hvis gangrænet er tørt, skal behandlingen foregå med tørt forbinding.

Hvis gangrænet er fugtigt, skal såret behandles fugtigt.

Kontakt kommunal sårsygeplejerske:

 • Sårstørrelsen reduceres med mindre end 50% over 3 uger.
 • Såret viser ikke tegn til heling efter 12 uger.
 • Ved tvivl om der kan måles fodpulse.

Kontakt læge:

 • Ved nyopstået sår, hvor der er nedsat blodomløb til benet. (ikke kan palperes fodpulse eller der er målt en Ankel-Arm-Indeks på > 0,9) ****
 • Ved tegn på infektion, som ikke reagerer på anvendelse af lokale sølvprodukter
 • Ved samtidig Diabetes Mellitus.
 • Ved problemer med smerter også lokale smerter ifm. oprensning af såret.
 • Sygeplejersken opretter Helbredstilstand under Hud og slimhinder: Her udfyldes det faglige notat (problem, årsag og Symptomer), nuværende og forventet vurdering, Behandlingsansvarlig læge.
 • Aftaler om kontroltider ved egen læge, ambulatorier eller speciallæger.
  Henvis til handleanvisning (og beskriv eks hyppighed af sårskift der)
  Borgerens samtykke til at vi udfører opgaven
 • Oplysningerne revideres løbende ved den strukturerede opfølgning.
 • Sårsygeplejersken tilretter fagligt notat, indsatsmål handlingsanvisning ved behov efter tilsyn
 • Den strukturerede opfølgning sker her hyppigt Send opgave på Tilstanden til Sårsygeplejerske.
 • Borgere oprettes i Plejenet efter gældende retningslinjer

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Juli 2021

Seneste revisionsdato: Juli 2021

Næste revisionsdato: Juli 2024

Udarbejdet af:

 • Sår sygeplejersker Kirstine Kvejborg
 • Sårsygeplejerske Karen Marie Billingham

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

06.02.2024

Ansvarlig redaktør