Luk alle
Åben alle
 • At understøtte beboernes ønske om at skifte til plejehjemslæge
 • At sikre at skiftet udføres korrekt
 • Den praktiserende læge, der er tilknyttet det enkelte plejecenter kommer regelmæssigt på plejecentret for at vejlede og rådgive plejepersonalet om generelle sundhedsfaglige emner.

Ved ny beboer i plejebolig

 • Når borgeren flytter på plejehjem, undersøger centersygeplejersken hvem borgerens læge er.
 • Hvis det er anden læge end plejehjemslæge – informeres de om muligheden for skift til plejehjemslæge: De informeres at skiftet er gratis, hvis det sker i forbindelse med indflytningen.
 • Hvis de har skiftet, spørger vi borgeren om samtykke til om vi må skrive til den nye læge mht. at de må modtage journalen fra tidligere læge.

Hvis de ikke har skiftet, men ønsker at skifte:

 • Borger evt. ved hjælp af pårørende - skifter elektronisk læge via Borger.dk 

Borger.dk - lægeskift

Eller

 • Papirer til lægeskift udprintes og udfyldes sammen med borgeren eller gives til pårørende som så varetager skift.

Anmodning om gruppeskift/lægeskift - skema i PDF-fil

 • Hjælper vi med at foretage skiftet, underskriver borgeren dokumentet eller vi skriver under sammen med borgeren og sender til borgerservice sikkerpost.
 • Efter indhentet samtykke sendes MECOM vi til plejehjemslæge. ”Borgeren er flyttet på plejecenter dato, og borgeren giver samtykke til at i må indhente journalen fra tidligere lægehus som er XX.”

Ved ønske om lægeskift fra beboer, der har boet på centret i en periode

 • Borger evt. ved hjælp af pårørende  - skifter elektronisk læge via Borger.dk 

Borger.dk-lægeskift

Eller

 • Papirer til lægeskift udprintes til lægeskift og udfyldes sammen med borgeren eller gives til pårørende som så varetager skift.

Anmodning om gruppeskift/lægeskift - skema i PDF-fil

 • Hjælper vi med at foretage skiftet, underskriver borgeren dokumentet eller vi skriver under sammen med borgeren og sender til borgerservice sikkerpost. Skiftet koster 210 kr.
 • Derefter spørges borgeren om samtykke til at vi må skrive til den nye læge mht. at de må modtage journalen fra tidligere læge.
 • Efter indhentet samtykke sendes MECOM vi til plejehjemslæge. ”Borgeren er flyttet på plejecenter dato, og borgeren giver samtykke til at i + må indhente journalen fra tidligere lægehus som er XX.”

 

Lægeflytningen gælder når blanketten og evt. betaling er registreret hos borgerservice. Det ses ved at der modtages en kvittering for lægeskift:

Ved elektronisk lægeskift kommer kvitteringen med det samme + i borgers e- boks  –

Ved indmelding på blanket kommer kvittering via borgers e- boks

Har borgeren ikke e- boks kommer kvittering med PostNord.

Hvis lægeskiftet kræver betaling:

Lægeskift foretages lettest elektronisk via Borger.dk.

Her foregår betaling via betalingskort i forbindelse med lægeskiftet.

 

Har borger ikke NEM-ID eller MIT-ID så kontaktes borgerservices på tlf. 9915 6030,  tast 2.med henblik på betalingen

 • Det indhentede samtykke dokumenteres i Sagsnotat samarbejde- eks ifm. med dokumentation af Indflytnings samtalen.
 • Skive. dk

Gældende fra: August 2021

Seneste revisionsdato: maj 2023

Næste revisionsdato: Maj 2026

Udarbejdet af:

 • Centersygeplejerske Emina Nezirovic
 • Sygeplejerske Asta Flodgaard

Godkendt af: 

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør