Luk alle
Åben alle
 • At sikre, at den terminalt syge patient modtager en værdig, respektfuld, støttende og lindrende behandling under transport.
 • Terminal patient: En person, der er uhelbredeligt syg med forventet kort restlevetid
 • En MEDCOM med lægens beslutning inkl. dato for ordination vil være tilstrækkelig. Ordinationen skal gælde for borgerens aktuelle sygdomstilstand.
 • Ambulancepersonalet har mulighed for at tage et billede af ordinationen fra Nexus, hvis der ikke er mulighed for at printe.
 • Hvis der er mulighed for at få udfyldt skema på forhånd og printe, eller blot at printe kan vedhæftede skema bruges 

Brev skabelon fra Præhospitalet, Region Midtjylland

 • Basisskema Livsafslutning skal være udfyldt

Basisskema screen-kopi

 • Samt dokumentere fravalget i fagligt notat under Helbredstilstand ”Respiratoriske problemer”, da det så kommer med i den automatiske indlæggelsesrapport.
 • Eksempel på dokumentation i det faglige notat:

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Feb. 2020

Seneste revisionsdato: Dec. 2022

Næste revisionsdato: Dec. 2025

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else Marie Hansen
 • Sygeplejerske Diana Gaarskjær

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.12.2022

Ansvarlig redaktør