Luk alle
Åben alle
 • At sikre, at information om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg overleveres sikkert ved indlæggelse, ambulante besøg og transport af patienter. 
 • Den lægelige beslutning skal til enhver tid være aktuel. Hermed menes ikke, at beslutningen om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg kun gælder i en kortere tidsperiode, men at beslutningen gælder for den aktuelle sygdomssituation, der kan være kortvarig eller vare mange år. En habil patients beslutning gælder i den aktuelle sygdomssituation, indtil patienten trækker sin beslutning tilbage. Den behandlingsansvarlige læges beslutning gælder, indtil lægen eller en eventuel efterfølgende behandlingsansvarlig læge beslutter andet. Der er alene grund til at revurdere beslutningen, hvis patientens tilstand er væsentligt forbedret.
 • En MEDCOM med lægens beslutning inkl. dato for ordination og lægens navn vil være tilstrækkelig.
 • Ambulancepersonalet har mulighed for at tage et billede af ordinationen fra Nexus.
 • Der er også mulighed for at få udfyldt skema på forhånd og printe. Her kan vedhæftede skema bruges. Eller der kan printes fra Nexus.

Brev skabelon fra Præhospitalet, Region Midtjylland

 • Basisskema Livsafslutning skal være udfyldt

Basisskema screen-kopi

 • Samt dokumentere fravalget i fagligt notat under Helbredstilstand ”Respiratoriske problemer”, da det så kommer med i den automatiske indlæggelsesrapport.
 • Eksempel på dokumentation i det faglige notat:

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Feb. 2020

Seneste revisionsdato: Dec. 2022

Næste revisionsdato: Dec. 2025

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else Marie Hansen
 • Sygeplejerske Diana Gaarskjær

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør