Luk alle
Åben alle

Delir er en reaktion på forskellige fysiske ændringer i kroppen.

Det kan skyldes selve sygdommen, en infektion eller den medicin, som bruges til at lindre den syges  symptomer.

Det er IKKE en psykisk sygdom. Det er IKKE Alzheimers demens !!

 • Forandret opførsel, gøre usædvanlige ting
 • Svært ved at huske, hvad der lige er sket
 • Svært ved at koncentrere sig
 • Skiftende uro i løbet af døgnet—ofte uro om natten
 • Manglende sammenhæng mellem tale og handling
 • Ser / hører noget andre ikke ser eller hører
 • Manglende initiativ eller rastløshed
 • Angst, vrede og tristhed
 • Svært ved at tage en beslutning
 • Kontakten til andre kan være præget af mistro eller frygt

Delir kan optræde med et eller flere af disse symptomer, ligesom det ofte varierer i løbet af dagen eller fra dag til dag. Ofte mest udtalt om natten.

 • Vær dig selv
 • Brug korte, direkte sætninger
 • Forsøg at undgå løs snak
 • Stil kun få og enkle spørgsmål
 • Forsøg at undgå diskussion
 • Fortæl hvem der er i rummet– og gentag det gerne
 • Fortæl om tid og sted.
 • Skab en rolig atmosfære
 • Vær ikke for mange af gangen
 • Brug meget gerne personalet

Vi ved, det er en meget svær situation at være i som pårørende.

Det kan være svært at være hos den syge i længere tid af gangen.

Mange oplever at de bliver trætte, vrede, frustrerede, kede af det og føler usikkerhed og afmagt.

Dette er både forståeligt og almindeligt.

I sådan en situation, kan det være godt at dele tanker og følelser med personalet. De kender til sådanne reaktioner både hos den syge og hos pårørende.

De kan også være behjælpelige med at inddrage læge eller Klinik for Lindrende Behandling, samt andre aflastende løsninger.

Der er hentet inspiration i en tilsvarende pjece –udarbejdet af Klinik for Lindrende Behandling, Viborg-Skive.

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør