Luk alle
Åben alle
 • At sikre opmærksomhed om særlige forhold ved borgere med pacemaker – særlig i den terminale fase.

Der findes 2 hovedtyper pacemakere: 

 • Bradi Pacemaker
 • ICD- Pacemaker ( evt. ICD/BIV pacemaker)

Vær opmærksom på at pacemakere kan have forskellige navne.

 • Når borger har pacemaker rettes henvendelse til praktiserende læge eller Hjertemedicinsk klinik tlf. 7844 8210 for at afklare type.
 • Dette noteres – se under dokumentation

Bradi Pacemaker:

 • Her er ingen forholdsregler.

ICD – pacemaker:

 • I borgerens sidste livsfase er det ofte uhensigtsmæssigt, at ICDenheden er aktiv. Der er en øget  risiko for vedvarende arytmier og dermed stødterapi med risiko for fysisk smerte og psykisk stress.
 • Det er derfor vigtigt at diskutere muligheden for inaktivering af stødterapi med borger og pårørende.
  • Det kan være en beslutning der foregår under indlæggelse, men ved borgere der er er terminale i hjemmet, bør problemstillingen rejses med praktiserende læge.
 • Hvis det lægefagligt vurderes at borger ikke skal genoplives, samt at borger er i den sidste livsfase, skal der rettes henvendelse til Pacemaker læge på Hospitalsenheden MIDT 7844 8230 eller 7844 8231
 • Henvendelse til pacemakerlægen rettes af praktiserende læge eller vagtlæge – alternativ sygeplejerske.

Ved dødsfald:

 • Det praktiske aftales med Hjerteklinikken tlf. 7844 8231 eller 7844 8230
  Portører der er tilknyttet kapellerne, samt nogle bedemænd kan fjerne dem.
 • I ”Generelle Oplysninger” under ”Helbredsoplysninger” dokumenteres Pacemaker og type
 • Opret helbredstilstand Cirkulation og lad oplysningerne om borgerens Pacemaker indgå i det faglige notat: Her skal også stå hvilke tiltag der er når borgeren er i den terminale fase, samt efter dødsfald.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Juni 2020

Seneste revisionsdato: August 2023

Næste revisionsdato: August 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske, Asta Flodgaard

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...