Luk alle
Åben alle
 • Korrekt håndtering af subcutan injektion.
 • Indgift af lægemiddel i underhuden
 • Gives i mave (5 cm fra navlen), overarm eller på låret
 • På sd er der en instruks specifik for insulingivning og anlæggelse/anvendelse af subkutan kanyle.
 • Engangshandsker
 • Spritswaps (70-85% ethanol)
 • For fyldt sprøjte
 • Kanyleboks

Forud for ALLE injektioner:

 • Udfør håndhygiejne.
 • Anbefales brug af handsker ved enhver medicinhåndtering.
 • Find de remedier frem du skal bruge.
 • Ved injektion i maven skiftes der fra side til side.
  Evt. stikkeskema på sd under ”Skemaer” kan anvendes

Injektion med forfyldte sprøjter

 • Huden desinficeres x 2 forud for injektion med ethanol 70-85% i et cirka 5x5 cm stort område.
  Desinfektionen skal tørre imellem desinfektionerne og før injektion gives.
 • Hud og det subkutane væv holdes mellem tommelfingre og fingre og løftes op over musklen -> der dannes en hudfold
 • Nålen føres ind med en vinkel på ca. 45 grader
 • Præparatet injiceres langsomt– se hastighed på indlægsseddel eller Pro medicin
 • Vent et par sekunder
 • Kanylen trækkes ud med en sikker bevægelse
 • Smid kanyle i kanyleboksen.
 • Vær meget opmærksom på smerter eller ubehag hos borger mens du injicerer medicinen.
  Smerter kan være tegn på, at medicinen gives for hurtigt.

Fremgangsmåde ved sc. injektion f.eks. fragmin på Region Midtjyllands hjemmeside

Trin 1, 2 og 2 Vask hænder, gør sprøjten klar

Trin 4, 5 og 6 - luftboblen skal blive i sprøjten. tør huden i maven med en alkoholserviet.

Trin 7, 8 og 9: Hold sprøjten nedad. Tryk langsomt stemplet ned. Put sprøjten i den gule kanyleboks.

Se mere om Fragmin injektionsvejledning pro.medicin

Observationstid efter injektion:

 • Ca. 10 min efter hver injektion (dog % insulin)
 • I Tilstandsbeskrivelse står der årsag til at borgeren får injektion, aftaler for kontrol og hvem er behandlingsansvarlig læge.
 • I medicinmodullet registreres ”Givet”, når injektion er givet. (muligt i notat f.eks. at skrive i hvilken side injektionen er givet)
 • Evt. skema til sikring af skift mellem injektioner

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: December 2020

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: December 2023

Udarbejdet af:

 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør