Luk alle
Åben alle
 • Sikre korrekt anvendelse af subkutan kanyle i forbindelse med medicin og væske.
 • Forebygge infektioner og ubehag hos borgeren.
 • En subkutan kanyle er en kort kanyle, der anlægges, så den kun når ind i det subkutane væv. Den kan anlægges hos borgeren, der har behov for hyppige injektioner flere gange i døgnet eller væsketilførsel
 • Fastliggende subkutane kanyler kan være en simpel og praktisk metode til f.eks. terminale borgere med behov for gentagne injektioner og væsker
 • Den kan vælges, hvor borgeren har svært ved at indtage medicin og/eller væske per os
 • Kanylen anlægges på et let tilgængeligt og intakt hudområde, hvor blodcirkulationen skønnes god og er uden ødemer, behåring, udslæt, sår eller tegn på infektion:
  • Forsiden af thorax
  • I maveskindet
  • På låret
  • Overarme – hvis huden er varm
 • Ved døende borgere anlægges kanylen fra navlen og opad

OBS hensyn til:

 • Borgerens behov for mobilitet
 • Kanylens tilgængelighed
 • Om borgeren pga. kognitive forstyrrelser evt. selv vil kunne seponere nålen

Neria Soft / Neria Soft 90:

 • Kan anvendes til subcutan væsketerapi og subcutan medicinering
 • Neria Soft 90 findes i 6 mm, 60 cm. 90 graders anlæggelse
 • Neria Soft 90 findes i 9 mm, 60 cm. 90 graders anlæggelse
 • Neria Soft findes i 13 mm, 60 cm. 20-45 graders anlæggelse

Saf-T-Intima:

 • Kan anvendes til subcutan væsketerapi og subcutan medicinering
 • Saf-T-Intima findes i 19 mm. 30-45 graders anlæggelse

Håndhygiejne skal foretages før anlæggelse, og før og efter al kontakt med en subkutan kanyle.

Anlæggelse af subkutan kanyle:

 • Slangen kan fyldes med medicin inden anlæggelsen, hvis der skal gives medicin umiddelbart i forbindelse med anlæggelsen, ellers er det ikke nødvendigt at forfylde slangen. Slangen lukkes med steril prop eller connector med injektionsmembran.
 • Huden desinficeres i et område på ca. 5x5 cm. Hudområdet desinficeres med et egnet huddesinfektionsmiddel to gange, og midlet skal tørre mellem de to påføringer.
 • Desinfektionsmidlet skal tørre, før huden perforeres.
 • Lav en hudfold og anlæg den subkutane kanyle i den vinkel der er anført.
 • Kanylen fikseres med film eller lignende.
 • Dato for anlæggelse af kanylen dokumenteres i handlingsanvisning i Nexus.
 • OBS - steril prop er til engangsbrug og skal derfor skiftes hver gang der gives væske/medicin i slangen. Injektionsmembran kan bruges i 6-7 dage. Injektionsmembran desinficeres forud for hver indgift.

Brugervejledning - Neria Soft 90:

7 trins brugervejledning til neria soft 90 infusionssæt

Brugervejledning - Saf-T-Intima:

4 trin for anlæggelse af BD Saf-T-Intima

Holdbarhed og håndtering af injektions- og infusionsvæsker:

 • Infusionsvæske tilkoblet borgeren må højst anvendes i 24 timer
 • Ved infusionsvæske, der er tilsat lægemidler, skal infusionen påbegyndes umiddelbart efter opblanding, og anvendes indenfor det af producenten fastsatte tidsrum, dog højst 24 timer. Husk at anføre anbrudstidspunkt og initialer
 • Hætteglas der indeholder lægemidler uden konserveringsmidler, kan anvendes op til 24 timer efter anbrud. Husk at anføre anbrudstidspunkt og initialer
 • Ampuller skal anvendes umiddelbart efter anbrud, og ampullens hals skal desinficeres med et egnet desinfektionsmiddel, før den brydes. Evt. ampulknækker skal være engangs
 • Kanyler, optrækskanyler uden membran og sprøjter må ikke anvendes mere end en gang (heller ikke til den samme borger)
 • Hætteglas, der indeholder lægemidler med konserveringsmiddel, kan anvendes op til 28 dage efter anbrud. Husk at anføre anbrudstidspunkt og initialer
 • Infusionsblandinger med uklarheder, infusionsbeholdere med lækage og produkter med overskredet holdbarhedsdato må ikke anvendes.

Indløb af infusionsvæsker

 • Infusionsvæske skal altid ordineres af læge
 • Der må kun infunderes isoton væske (isoton NaCl eller glucose). Væsken må ikke indeholde kalium
 • Ved pauser i infusionen sættes prop på kanylen, og den kan på ny tilsluttes infusionsvæsken. Husk desinfektion.
 • Hos sengeliggende gives væsken som regel med 1 liter isotonisk NaCl over 24 timer, 40 ml/time, 14 dråber/minut, eller 1 liter løber over ca. 10 timer = ca. 30 dråber/min = 100 ml/time
 • Infusionen kan også gives hurtigt f.eks. 500 ml over 30 min., hvorefter det langsomt absorberes (”kamelpukkelmetoden”). Dette kan i nogle tilfælde føles ubehageligt for borgeren.

Injektionsteknik ved medicinindgift:

 • Adgangsporten desinficeres før og efter anvendelse med egnet desinfektionsmiddel i minimum 5 sekunder
 • Injicer langsomt
 • Der kan max gives 4 ml ad gangen. Ved større doser anlægges 2 kanyler eller medikamentet gives over 2 gange med ca. 15 min. mellemrum
 • Efter indgift af medicin i den subkutane nål, skal der ikke skylles efter med NaCl.
  Dette på baggrund af, at medicinen vil komme til at ligge i et ”NaCl reservoir” og virkningen samt optagelsen af præparatet derfor er usikker.
 • OBS såfremt adgangsporten lukkes med steril prop anvendes der ny prop efter hver indgift.

Vær opmærksom på inden indgift:

 • Visse lægemidler er lokalt irriterende, eks. diazepam. Disse præparater kan bruges, men kanylen skal muligvis skiftes oftere afhængig af reaktion
 • Binyrebarkhormon skal gives i separat nål
 • Morfin og Serenase må ikke gives i samme nål pga. krystallisering. Der må så anlægges 2 nåle.

Tilsyn og pleje af kanyle og indstiksted:

 • Indstiksstedet observeres ved hver injektion eller mindst en gang i døgnet for rødme, ødem, sivning og pus
 • Ved tegn på kateterrelateret infektion: rødme, ødem, sivning, pus, hæmatom fjernes kateter og evt. infusionssæt
 • Kanylen omplaceres ved:
  • tilbageløb af blod i slangen
  • manglende effekt af den givne mængde
  • dannelse af noduli (små knuder)
 • Ved brusebad dækkes kanylen af et vandtæt badeplaster

Skift af kanyle:

 • Neria Soft 90 / Neria Soft skiftes hvert 3. døgn (72 timer)
 • Saf-T- Intima skiftes hvert 3.- 5. døgn
 • Visse præparater er lokalirriterende, hvilket hos nogle borgere giver anledning til hyppigere skift af kanyle

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jævnfør instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: Juli 2017

Seneste revisionsdato: Juni 2023

Næste revisionsdato: Juni 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Asta Flodgaard
 • Sygeplejerske Diana Gaarskjær

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør