Luk alle
Åben alle
 • Rette medicin til rette tid på rette måde
 • PN medicin er AKUT medicin.
 • PN medicin er lægeordineret.

Ved ordinationen skal enkeltdosis og maximal døgndosis fremgå

 • PN medicin er akut medicin og må som udgangspunkt IKKE ophældes.
  OBS gives det regelmæssigt, at få ændret ordinationen til fast ordination.
 • Doseret pn medicin anvendes primært der hvor borger selv kan administrere sin medicin.

 

 • Doseres PN medicin ALLIGEVEL, må den kun indeholde en enkelt dosis af medicinen.
  I særlige situationer vil det være muligt for sygeplejersken/SSA at dosere til flere gange.
  Beholderen skal være mærket med borgers navn og CPR-nr., præparatnavn, styrke, dosis,          - dato for dispensering og medicinens udløbsdato.
 • Medicin må som udgangspunkt højest opbevares 4 uger udenfor orginalembalagen - dvs. dispensering til max 4 uger ad gangen.
 • PN medicin opbevares i en særskilt boks/pose mærket PN medicin.

 

Ophældt pn medicin

 • SSH kan oplæres borgerspecifik i at kunne administrere doseret pn medicin.
 • Gives KUN EFTER AFTALE med sygeplejerske/ SSA.

 

Ikke ophældt PN medicin

 • SSH kan oplæres borgerspecifik af en sygeplejerske/SSA i at give PN medicin som f.eks. paracetamol (gælder IKKE stærkere præparater som opioider og psykofarmaka) til en borger, uden medicinen er ophældt, altså direkte fra glas/pakke.
 • Gives KUN EFTER AFTALE med sygeplejerske/ SSA

 

Subcutant PN medicin

 • Gives kun af SSA efter aftale med Sygeplejerske – medmindre andet fremgår af handlingsanvisning.

        Den enkelte SSA skal være oplært i dette.

Se instruks for medicinhåndtering ”medicin i terminale forløb”:

 • I relevant Tilstand beskrives årsag til pn medicin, hvem der er behandlingsansvarlig læge og hvem der følger op på dette (evt. hvornår)
  Dokumenter også hvis borger selv håndterer sin pn medicin.
 • Der oprettes handleanvisning på håndtering af PN medicin.
  Heri beskrives:
  • hvad skal det gives for
  • hvilke symptomer kan der handles på
  • mængde og hyppighed
  • evt. at givet medicin dokumenteres i medicinmodullet under PN medicin.
 • I medicinmodulet under aktuelle PN præparat registreres og dokumenteres:
  • ”Givet” eller ”Udleveret”
  • I feltet ”Årsag” -> hvad er PN medicinen givet for + efter aftale med vagthavende spl
  • I feltet ”Virkning” dokumenteres effekten af det - kan først gøres efter et stykke tid.

Se vejledninger til registrering af givet pn medicin

Gældende fra: Januar 2013

Seneste revisionsdato: Juni 2023

Næste revisionsdato: Juni 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør