Luk alle
Åben alle
 • Rette medicin på rette måde
 • Medicinen opbevares ved rigtige temperatur – fremgår af pakken.

 

 • Alt medicin opbevares forsvarligt og utilgængelig for uvedkommende i patientens bolig.

 

Medicinen skal opbevares adskilt fra andre patienters medicin.

 

I særlige tilfælde kan det komme på tale, at medicin og håndkøbsmedicin opbevares på kontoret. I så fald skal den opbevares i et aflåst skab i tydeligt mærkede æsker med navn og cpr-nummer.

 

Medicinen kan også opbevares i aflåst medicin-boks. Dette dokumenteres i medicininformation.

 

 • Medicin, som IKKE bruges i øjeblikket opbevares i separat pose - mærket ”ikke i brug” – adskilt fra den øvrige medicin.

 

Kan anbefales at man bruger et skema, som sættes på posen. I skemaet noteres præparat og udløbsdato – så kan man blot tjekke skemaet ved hver dispensering.

 

 • Ingen løse tabletter i blisterpakkerne. Er der trykket for mange tabletter ud, skal de pga. manglende holdbarhed kasseres.

 

 • Medicin med kort holdbarhed påføres dato ved anbrud for eks.: øjendråber, salver, nitroglycerin, insulin osv.

 

 • Doseringsæsker, og andre beholdere med ophældt medicin, er mærket med borgerens navn og personnummer – ikke løse låg.

 

 • Borgers medicin forefindes i overensstemmelse med ordinationen. Alle glas og pakker skal være påført navn og indikation.
 • OBS. Tjek ved hver dispensering udløbsdato - udløbet medicin, seponeret medicin (og medicinrester) samt evt. overskydende dosispakningsposer returneres efter aftale med borgeren hurtigst muligt til apoteket til destruktion.
  Modsætter den sig dette, noteres det i observation.
 • Ved dødsfald: Medicinen tilhører den enkelte borger og er boets ejendom. Rest medicin må ikke anvendes til andre.
 • Plejepersonalet kan kun i helt særlige tilfælde tilbyde pårørende, hjælp til bortskaffelse af medicin.

Der forefindes ikke fælles medicin, nødberedskab eller akut depot af medicin, med undtagelse af adrenalin.

 • OBS at én person har ansvaret for at tjekke holdbarhed på adrenalin

Gældende fra: Januar 2013

Seneste revisionsdato: Januar 2022

Næste revisionsdato: Senest Januar 2025

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen 

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør