Luk alle
Åben alle
 • At sikre korrekt håndtering af næsespray

Næsespray anvendes oftest ved ex.:

 • Forkølelse
 • Allergi

 

 

 • Vurder om borger kan blive selvhjulpen til at anvende næsespray

 

 • Tjek at medicinen gives til rette patient.
 • Tjek at medicin stemmer overens med medicinlisten.
 • Udfør håndhygiejne

 

Sådan administrerer du næsespray:

 • Inden næsespraye tages i brug første gang, pumpes der væske et par gange fra flasken op i forstøveren.
 • få patienten til at pudse næse, inden du sprayer. På den måde bliver næsen renset ud, så lægemidlet bedre kan virke.
 • Nogle typer næsespray rystes hver gang inden brug - tjek indlægssedlen.
 • Næsesprayen holdes lodret - det sikrer, at doseringen bliver korrekt. Bed patienten bøje hovedet let forover.
 • Spidsen skal pege let ud mod patientens øre, så risikoen for at medicinen rammer det bagerste af næsen eller næseskillevæggen mindskes. Når du sprayer, skal patienten trække vejret blidt gennem næsen
 • Tør spidsen af efter brug og sæt beskyttelseshætten på igen.

 

 

Næsespray video

Opbevaring

 • Opbevares tørt og ved stuetemperatur hvis ikke andet fremgår af pakningen.

 

Holdbarhed

 • Husk anbrudsdato på flasken.
 • Ofte holdbar i 5 år, men OBS. udløbsdatoen på pakningen
 • Øredrypning kvitteres med ”Givet” på medicinlisten + start/stop/godkend på kørelisten.
 • Sygeplejersken laver en handlingsanvisning på administration af næsespray.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven.

 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.
 • Apoteket.dk – øredråber
 • Næsespray – medicin.dk

Gældende fra: Marts 2023

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: Marts 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen

Godkendt af: 

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør