Luk alle
Åben alle
 • At sikre korrekt håndtering af medicinske plastre
 • Et plaster indeholdende medicin, der sættes på (intakt) hud uden udslæt, sår eller rifter.
 • Indeholder et lægemiddel der optages til blodbanen fra huden.
 • Oftest udformet som depotplastre, hvor lægemidlet afgives til huden med konstant hastighed i det tidsrum, plastret er anbragt på huden.
 • Depotplastre skiftes ex. dagligt, hver 3. dag eller x 1 ugentligt.
 • Korrekt håndhygiejne – handsker på.

 

Gør huden klar

 • Anvend nyt hudområde ved hvert skift for at undgå hudirritation – skal gå fra få dage til 4 uger, inden nyt plaster påsættes samme hudområde.
 • Sæt plastret på en flad del af overkroppen eller overarmen (ikke over et led). Nogle lægemidler anbefales at placeres et bestemt sted - I så fald vil det være beskrevet under "Doseringsforslag", se f.eks. Scopoderm.
 • Sættes plasteret på en dement borger - god ide at placere plastret, så borgeren ikke kan nå det, fx på den øverste del af ryggen.
 • Sæt plastret på hårfri (evt. klippes med saks), ren, tør og intakt hud.
 • Skal huden rengøres, må der kun bruges koldt vand - ingen sæbe eller andre hudrensemidler, cremer, fugtighedsgivere, olier eller talkum.
 • Plastre må som hovedregel ikke klippes over.
  Enkelte plastre må - vil i så fald fremgå af ”doseringsforslag”
 • Sikre at det er korrekt præparat og styrke.
 • Åben posen og kontrollér plastret for eventuel beskadigelse
 • IKKE skrive på plastrene - hvis nødvendigt kan der sættes et stykke englehud ved siden af plastret hvorpå dato for påsætningen skrives. 
 • Det frarådes at sætte film hen over plastrene, da der kan være risiko for, at depoteffekten ødelægges

 

Smerteplaster og f.eks. Exelon plastre:

 • Træk forsigtigt den ene halvdel af den blanke beskyttelsesfilm af fra midten af plastret. Undlad at berøre den klæbende side af plastret
 • Pres denne klæbende side af plastret fast på huden
 • Fjern den anden halvdel af beskyttelsesfilmen og pres hele plastret fast på huden med håndfladen
 • Hold presset i mindst 30 sekunder. Sørg for, at plastret sidder godt fast, især langs kanterne.

Seks trip der viser hvordan nyt smerteplaster sættes på

Andre medicinske plastre:

 • Fjern beskyttelsesfolien - undlad at berøre den klæbende side af plastret
 • Placer plasteret
 • Pres mod huden i nogle sekunder
 • Bemærk: Et brugt plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel - så der er risiko for overdosering hvis IKKE det gamle plaster fjernes.
 • Fjern det gamle plaster - fold det sammen på midten, så den klæbende side klæber fast til sig se
 • Kasseres på samme måde som anden medicin - i beholder til medicinaffald som afleveres på apoteket.
 • Når brugt plaster tages af, bør huden renses for at fjerne rester af lægemidlet
  og dermed nedsætte risikoen for hudirritation.
 • Feber eller påvirkning af høj varme, kan øge den absorption af lægemidlet gennem huden og hermed risikoen for flere bivirkninger. 
 • Forstoppelse ses hyppigt – obs behandling med afføringsmiddel
 • Kvittering for ”givet” medicin i Nexus/Nexus mobil.
 • Start/stop/godkend på indsatsen for udført opgave.
 • Er der observationer/ændringer ift. det allerede planlagte ved skift af smerteplaster
  → oprettes observationsnotat.
 • For sikring af skiftende placering anvendes følgende skema:

Medicinske plastre - arbejdsskema

Download skema til medicinske plastre

Skema er ikke dokumentation for udført opgave og skal derfor ikke gemmes i journal.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ser pågældende sig ikke i stand til at udføre opgaven forsvarligt, efterspørges der oplæring i dette.

Gældende fra: Oktober 2019

Seneste revisionsdato: December 2022

Næste revisionsdato: December 2025

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen 

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør