Luk alle
Åben alle
 • Rette medicin til rette tid på rette måde
 • Medicin der er dosisdispenseret
 • Medicin doseret af autoriserede sundhedspersoner i Pleje & Omsorg. 
 • Medicin doseret på sygehus og som medsendes ved udskrivelse.
  Udskrevne sygehusafdeling skal sikre sig, at der er påført navn,
  cpr-nr., dag/dato og klokkeslæt for administration på den doseret medicinen.
 • Pn medicin doseret på sygehus skal være mærket med navn, cpr. nr., præparat + styrke, dosis pr. gang og dato for dispensering.

Ved medicinadministration til borger

 • Sikre at der er overensstemmelse mellem oplysninger på medicinæske/pose og borger – kender plejepersonalet ikke vedkommende sikkert, spørges om navn og cpr-nummer.
 • Sikre at navn, dag/dato og tidspunkt er rigtigt, samt at det er den rigtige ugepakke.
 • Tjek at antal tabletter stemmer overens med medicinliste - ved tvivl kontakt sygeplejerske eller SSA.
 • Medicin er ikke givet, før borger har indtaget den.
  Medicinadministration kan også være udlevering af medicin til borger, som derefter selv administrerer det på rette tidspunkter.
 • I tilfælde af, at borgerne ikke kan/ vil indtage medicinen, rapporteres det til relevant fagperson og i observation dokumenteres hvorfor borgeren ikke har fået medicinen.
 • Destruktion af dosisposer – borgers CPR-nr. SKAL gøres ulæselig inden det smides i dagrenovation.

I indsats på kørelisten skal der stå om medicin skal udleveres eller ses indtaget.

 

Ses medicin indtaget

 • kvitteres med ”Givet” på medicinliste + start, stop, godkend på kørelisten.

 

Vurderer personalet at dele af eller alt medicinen ikke skal gives eller borger ikke er til stede

 • på relevant medicin på medicinlisten kvitteres med ”Ikke givet” og dokumentation i feltet "begrundelse" hvorfor medicin ikke er givet  + ”ikke udført” på indsats på køreliste.

 

Ønsker borger ikke at indtage dele af eller alt medicin

 • På relevant medicin på medicinlisten kvitteres med ”ikke indtaget” og dokumentation i feltet "begrundelse" hvorfor medicin ikke er givet + start, stop, godkend på indsatsen.
 • Evt. rapporter til relevant fagperson.

 

Udleveres medicin men ses ikke indtaget

 • Kvitteres med ”udleveret” på medicinen + start, stop, godkend på indsatsen.

 

Gældende fra: Januar 2013

Seneste revisionsdato: Marts 2023

Næste revisionsdato: Marts 2026

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør