Luk alle
Åben alle
 • Rette medicin til rette tid på rette måde
 • Når det er dosisdispenseret
 • Medicin doseret af autoriserede sundhedspersoner i Pleje & Omsorg. 
 • Medicin doseret på sygehus og som medsendes ved udskrivelse.
  Udskrevne sygehusafdeling skal sikre sig, at der er påført labels med navn og
  cpr-nr. på medicinen.
 • Pn medicin doseret på sygehus skal være mærket med navn, cpr. nr., præparat + styrke, dosis pr. gang.
 • Ifm. medicinadm. til en borger, sikres der overensstemmelse mellem oplysninger på medicin og borgeren – kender plejepersonalet ikke vedkommende sikkert, spørges om navn og cpr-nummer.
 • Sikre at navn, dag/dato og tidspunkt er rigtigt, samt at det er den rigtige ugepakke.
 • Tjekke at antal tabletter stemmer overens med medicinliste - ved tvivl kontakt sygeplejerske eller SSA.
 • Medicin er ikke givet, før borger har indtaget den.
  Medicinadm. kan også være udlevering af medicin til borger og som derefter selv administrerer det på rette tidspunkter.
 • I tilfælde af, at borgerne ikke kan/ vil indtage medicinen, rapporteres det til relevant fagperson og i observation dokumenteres hvorfor borgeren ikke har fået medicinen.
 • Destruktion af dosisposer – borgers CPR-nr. SKAL gøres ulæselig inden det smides i dagrenovation.

I indsats på kørelisten skal der stå om medicin skal udleveres eller ses indtaget.

 • Ses medicin indtaget -> kvitteres med ”Givet” på medicinliste + start, stop, godkend på kørelisten.

 

 • Vurderer personalet at dele af eller alt medicinen ikke skal gives eller borger ikke er til stede -> kvitteres med ”Ikke givet” på relevant medicin på medicinlisten + ”ikke udført” på indsats på køreliste.

 

 • Ønsker borger ikke at indtage dele af eller alt medicin -> kvitteres med ”ikke indtaget” på relevant medicin + evt. rapporter til relevant fagperson + dokumentation i observation + start, stop, godkend på indsatsen.

 

 • Udleveres medicin men ses ikke indtaget –> kvitteres med ”udleveret” på medicinen + start, stop, godkend på indsatsen.

 

Gældende fra: Januar 2013

Seneste revisionsdato: Februar 2022

Næste revisionsdato: Februar 2025

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

19.12.2022

Ansvarlig redaktør