Luk alle
Åben alle
  • Rette medicin til rette tid på rette måde
  • Vejledning til ind berettelse af UTH
  • På forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder.
  • Ved fejl i ordination, præparat, dosering; medicin givet til den forkerte borger; glemt at give en borger medicin mm.

 

  • Ved alvorlige medicinfejl udarbejdes straks foranstaltninger til forebyggelse.

  • På gruppe-/ personalemøder evalueres de registrerede medicinfejl, hvert kvartal med sigte på forebyggelse - den daglige leder har ansvaret for at denne evaluering finder sted.
  • I en Observation beskrives hændelsen ift. medicinfejlen – der er ikke et krav at det noteres at hændelsen er indberettet som en UTH.

Gældende fra: Januar 2013

Seneste revisionsdato: Juni 2019

Næste revisionsdato: Senest Juni 2022 

Udarbejdet af:

  • Sygeplejerske Tina Dahl Nielsen ( Risikomanager inden for UTH ) 

Godkendt af: Instruksgruppen 

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør