Luk alle
Åben alle
 • Rette medicin til rette tid på rette måde
 • Vejledning til ind berettelse af UTH
 • På forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder.
 • Ved fejl i ordination, præparat, dosering; medicin givet til den forkerte borger; glemt at give en borger medicin mm.
 • Medicinhændelsen hos borgeren rapporteres via Nexus.

Se vejledning til Indberetning af Utilsigtede Hændelser (UTH'er) i Nexus

 • Derefter udskrives indberetningen og sættes i mappen Med Utilsigtede hændelser under Medicinfejl.
 • Ved alvorlige medicinfejl udarbejdes straks foranstaltninger til forebyggelse.
  Dette er ledelsens opgave herunder også at overveje om hændelsen er så alvorlig at det skal indberettes til Sundhedsstyrelsen.
 • På gruppe-/ personalemøder evalueres de registrerede medicinfejl, hvert kvartal med sigte på forebyggelse - den daglige leder har ansvaret for at denne evaluering finder sted.
 • I en Observation beskrives hændelsen ift. medicinfejlen – der noteres IKKE at der er indberettet UTH.

Gældende fra: Januar 2013

Seneste revisionsdato: Juni 2019

Næste revisionsdato: Senest Juni 2022 

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Tina Dahl Nielsen ( Risikomanager inden for UTH ) 

Godkendt af: Instruksgruppen 

Sidst opdateret

29.12.2022

Ansvarlig redaktør