Luk alle
Åben alle
 • Rette medicin til rette tid på rette måde.
 • Medicin til terminal forløb er til symptomlindring i de sidste levedøgn hos alvorligt syge borgere, der ikke længere kan indtage peroral medicin.
 • Medicinen gives i subcutan kanyle og kan være mod:
  • Smerter
  • åndenød
  • kvalme
  • angst og uro
  • delirium
  • lungeødem
  • dødsrallen
 • Vær opmærksom på at få bestilt relevant medicin hjem i god tid. Vær særlig opmærksom op til en weekend eller helligdage.
 • Relevant medicin ordineres af lægen og placeres i hjemmet sammen med utensilier til subcutan anvendelse.
 • Administreres af sygeplejerske.
 • SSA kan efter aftale med sygeplejerske opstarte et enkelt præparat.
  • Hvis ikke egen læge har modsagt sig dette.
 • PN medicin administreret subcutant gives kun af SSA efter aftale med Sygeplejerske – medmindre andet fremgår af handlingsanvisning.
 • Plan for den enkelte borgers behandling skal fremgå af handlingsanvisning.
  Den enkelte SSA skal være oplært i det angivne i handleanvisningen. Det kan med fordel ske i god tid.
 • Ordinationer fremgår af FMK.
 • I medicinmodulet under aktuelle præparat registreres:
  • ”Givet”
 • HUSK: angivelse i mg og IKKE ml.

Gældende fra: Januar 2013

Seneste revisionsdato: Oktober 2022 

Næste revisionsdato: Oktober 2025

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Asta Flodgaard
 • Sygeplejerske Diana Gaarskjær
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

27.10.2022

Ansvarlig redaktør