Luk alle
Åben alle
 • Rette medicin til rette tid på rette måde.
 • Medicin til terminal forløb er til symptomlindring i de sidste levedøgn hos alvorligt syge borgere, der ikke længere kan indtage peroral medicin.
 • Medicinen gives i subcutan kanyle og kan være mod:
  • Smerter
  • åndenød
  • kvalme
  • angst og uro
  • delirium
  • lungeødem
  • dødsrallen
 • Vær opmærksom på at få bestilt relevant medicin hjem i god tid. Vær særlig opmærksom op til en weekend eller helligdage.
 • Relevant medicin ordineres af lægen og placeres i hjemmet sammen med utensilier til subcutan anvendelse.
 • Administreres af sygeplejerske eller SSA med erhvervet generel kompetence -i samarbejde med sygeplejersken
 • SSA kan efter aftale med sygeplejerske opstarte et enkelte præparat.
  • Hvis ikke egen læge har modsagt sig dette.
 • PN medicin administreret subkutant gives kun af SSA efter aftale med sygeplejerske – medmindre andet fremgår af handlingsanvisning.
 • Plan for den enkelte borgers behandling skal fremgå af handlingsanvisning.
 • Ordinationer fremgår af FMK.
 • I relevant Tilstand beskrives årsag til pn medicin, hvem der er behandlingsansvarlig læge og hvem der følger op på dette (evt. hvornår)

 • Sygeplejersken opretter handleanvisning på håndtering af medicin PN subcutan medicin i terminale forløb.
  Heri beskrives:
  • hvad skal det gives for
  • hvilke symptomer kan der handles på
  • mængde og hyppighed
  • evt. at givet medicin dokumenteres i medicinmodullet under PN medicin.
 • I medicinmodulet under aktuelle PN præparat registreres og dokumenteres:
  • ”Givet” 
  • I feltet ”Årsag” -> hvad er PN medicinen givet for + efter aftale med vagthavende spl
  • I feltet ”Virkning” dokumenteres effekten af det - kan først gøres efter et stykke tid
 • HUSK: angivelse i mg og IKKE ml.

Gældende fra: Januar 2013

Seneste revisionsdato: Marts 2023

Næste revisionsdato: Marts 2023

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Asta Flodgaard
 • Sygeplejerske Diana Gaarskjær
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør