Luk alle
Åben alle
 • Korrekt håndtering af intramuskulær injektion.
 • Indgift af lægemiddel i en muskel –> hurtigere optagelse i blodet.
 • 4 områder er velegnet til im injektion:
  • Ventrogluteale område (forreste del af hoften)
  • Dorsogluteale område (sædemusklen)
  • Musculus deltoideus (skuldermuskel)
  • Lårmusklen.
 • Depotinjektioner, jern og andre tungtopløselige injektioner bør gives i glutealmuskulaturen pga. faren for komplikationer.
 • Absorbtionshastigheden varierer alt efter hvor injektionen gives.
  Absorbtion sker hurtigst fra overarmsmusklen.

Ventrogluteale område (hoften):

Læg håndfladen langs hoftekammen (crista iliaca) med pegefingeren mod forreste hoftespids (spina iliaca superior anterior)

Ved at dreje tommelfingeren 90 grader angives det område, hvor man kan give injektionen. Injektionen gives som regel i midten.

Injektion i hoften

Dorsogluteale område:

Pga. iskiasnerven er risikoen her større for at påføre patienten skade.

Det kan være vanskeligere at lokalisere det korrekte injektionssted hos overvægtige og ældre med slapt muskelvæv.

Sædemusklen inddeles i 4 kvadrater. Injektionen gives højt oppe i øverste, ydre kvadrat ca. 5 cm fra hoftekammen.

Deltoideus musklen (overarm):

Kan blive aktuelt når der skal gives en lille volumen på 0,5-2 ml.

Palpere underkanten af ravnenæbbet (acromion) og forestille sig denne som grundlinjen i en trekant. Den tænkte trekant, som da dannes med spidsen ned, viser det område, hvor man kan give injektionen. Det er ca. tre fingersbredder neden for ravnenæbbet.

Injektion i overarm

Ydre brede eller lige lårmuskel

Selv om lårmusklen er lettest tilgængelig, når der skal gives intramuskulære injektioner, anbefales det at man kun bruger denne, når man giver vandopløselige lægemidler.

Ydre brede lårmuskel (musculus vastus lateralis). Injektionen gives i den midterste del på ydersiden af låret.

Injektion i lårmuskel

 

Lige lårmuskel (musculus rectus femoris) – her er der fare for at ramme en nerve eller arterie større.

 

Injektion i lårmuskel

 

 

 • Engangshandsker (anbefaler handsker til medicinadministration)
 • Spritswaps (70-85% ethanol)
 • Sprøjte (str. afhængig af injektionsmængde)
 • Evt. ampulknækker
 • Kanyle til optræk (lyserød)
 • Kanyle til intramuskulær injektion (grøn, blå eller orange alt efter muskelmasse på patienten)
 • Kanyleboks
 • Plaster / vat-tot
 • ALTID medbring Adrenalin grundet risiko for anafylaksis shock.
  Alle medikamenter kan give anafylaktisk reaktioner, selv om patienten ikke har nogen forhistorie, der kunne indicere dette.
 • Borger informeres om proceduren
 • Udfør håndhygiejne
 • Kontroller borgers identitet, præparatnavn, styrke, administrationsmåde og lægeordination.
 • Engangshandsker på
 • Klargør lægemidlet
  Afsprit membran på hætteglas/knæk hals på ampul
  Rette dosis trækkes op i sprøjten ved hjælp af den lyserøde kanyle.
 • Skift den lyserøde kanyle ud med en kanyle af en mindre kaliber.
  Lad hætten på kanylen blive siddende på til du er klar til selve proceduren.
 • Patienten lejres så du har god og nem adgang til indstiksstedet.
 • Indstikssted tjekkes for inflammation, udslæt.
 • Huden desinficeres x 2 forud for injektion med ethanol 70-85% i et cirka 5x5 cm stort område.
  Desinfektionen skal tørre imellem desinfektionerne og før injektion gives.
 • Brug fingrene til at forskubbe overhuden et par centimeter i forhold til underhuden, dette kaldes z-teknik -> forhindre tilbagesivning af injektionsvæsken.
 • Kanylen indføres med en rask bevægelse.
  • I hoftemusklen injektion i 90 grader vinkel
  • I overarmsmusklen i 45 -60 graders vinkel
 • Der aspireres for at sikre at man ikke har ramt en blodåre
 • Medicinen injiceres langsomt – cirka 10 sekunder/ml.
 • Træk kanylen langsomt ud.

Se video om Intramuskulær injektion (YouTube)

Observationstid efter injektion:

 • Ca. 10 min efter hver injektion (dog % insulin)
 • Hyppig komplikation er infektion og abces på injektionsstedet – kan skyldes dårlig hygiejne, brug af for korte kanyler og medicinen derfor er havnet subcutan
 • Lokale komplikationer kan være udslæt, smerter og reduceret bevægelighed i ekstremiteterne.
 • Nerveskader ifm at injektionen rammer nerven.
 • Udfyldt Tilstandsbeskrivelse med årsag, hvad plejepersonalet hjælper med, aftaler for kontrol og behandlingsansvarlig læge.
 • Udarbejdelse af handlingsanvisning
 • Medicinmodullet trykkes givet medicin – evt. i note kan der angives hvor injektion er givet.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven.

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Januar 2021

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: Januar 2024

Udarbejdet af:

 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør