Luk alle
Åben alle
 • Rette medicin til rette tid på rette måde.
 • Beskrivelse af faggruppers grundlæggende kompetencer ift. medicinhåndtering.
 • Har den medicinske ordinationsret + ansvar for at oplyse indikation for behandling.
 • Ansvarlig for at vurdere om patienten får den rigtige medicin + sikre at alle aktuelle ordinationer fremgår af FMK.
 • Ansvarlig for at behandlingen gennemføres som foreskrevet.

 

Ledelsen sikrer at kompetencerne er til stede i hjemmeplejen.

 • Kan selvstændigt påtage sig ansvar for at gennemføre en ordineret behandling.
 • Kan opstarte ordineret behandling.
 • Dosere medicin også i ustabile situationer.
 • Kan overdrage opgaver til andre medarbejdere efter vejledning og oplæring
  • medmindre at den ordinerende læge har anført andet.
  • eller strider imod Pleje og Omsorgs øvrige instrukser
  • med ekstra bevågenhed på de syv risikosituationslægemidler

Syv risikosituationslægemidler, der kræver din særlige opmærksomhed

 • Kan selvstændigt påtage sig ansvar for at gennemføre en ordineret behandling med almindeligt forekommende medicin i tildelte behandlingsforløb.
 • Kan overdrage opgaver indenfor eget kompetenceområde – er ansvarlig for at personalet der delegeres til, er kvalificeret til opgaven og har fået vejledning og oplæring i den konkrete opgave.
 • Kan selvstændigt administrere pn medicin medmindre:
 •      - andet er aftalt og beskrevet i Handleanvisningen                                                                               - det strider imod Pleje og Omsorgs øvrige instrukser                                                                           - og med ekstra bevågenhed på de syv risikosituationslægemidler.

Syv risikosituationslægemidler, der kræver din særlige opmærksomhed

 • Som udgangspunkt er de ikke uddannet til at varetage medicinhåndtering.
 • Udlevere ophældt medicin i overensstemmelse med instruks herfor (elementære sygeplejeopgaver).
 • Kan oplæres i at varetage borgerspecifikke indsatser inden for medicinhåndtering - se de konkrete instrukser og indsatskatalog.
 • Doserer IKKE selvstændigt medicin
 • Må dosere medicin, når sygeplejerske/SSA fysisk er tilstede og kontrollerer, at medicinen er doseret korrekt
 • Sygeplejestuderende må administrere medicin jævnfør de beskrevne færdigheder under praktikperiode.
 • SSA må administrere medicin jævnfør de beskrevne færdigheder under praktikperiode 1,2,3.

Se mere om SOSU-uddannelser på skive.dk/sosuelev

 • Udleverer ophældt medicin efter at man er oplært i korrekt medicinhåndtering.
 • Udleverer ikke PN medicin.
 • Tildeling af opgaver ud over egen kompetenceprofil efter vejledning og oplæring – der laves en skriftlig aftale mellem sygeplejersken/social og sundhedsassistent og medarbejderen omkring dette

Se indsatskatalog SUL FSIII 

Se kompetenceskema SSA

 • Enhver medarbejder, der er usikker på eget kompetenceområde eller opgave, har ret og pligt til at sige fra og orientere sin nærmeste foresatte.

I plejeboliger og hjemmeplejen har den overordnede administrative ledelse ansvaret for, at medarbejderne er tilstrækkeligt instrueret og oplært i lægemiddelhåndtering jævnfør instruks.

Gældende fra: Januar 2013

Seneste revisionsdato: December 2022 

Næste revisionsdato: December 2025

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen 

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør