Luk alle
Åben alle
 • Rette medicin til rette tid på rette måde

Rammer for dispensering:

Vurder om borger kan overgå til dosisdispensering eller sygeplejeklinikken.

Er dosispakket eller klinik på nuværende tidspunkt ikke muligt, dokumenteres dette i tilstanden – skal løbende vurderes.

 • Skal foregå uforstyrret!
 • Ved dispensering i borgerens hjem må man gøre klart for borgeren, at ro er vigtig for en sikker dispensering.

        På plejecentre kan man vælge et sted, der kan afskærmes fra andre.

 • Medicindispensering finder sted hos borgeren i dennes bolig hvor der er et pædagogisk sigte

 

Dispensering:

En dispensering varetages ALTID af sygeplejerske INDEN den kan delegeres

 

Medicin må som udgangspunkt højest opbevares 4 uger uden for orginalemballagen medmindre kortere holdbarhed er angivet på emballagen - dvs. der må højest dispenseres til 4 uger ad gangen.

 • Vi administrerer medicinen i den for borgeren bedst egnede form (ex. flydende til borgere med sonde).
 • Anvend handsker ved ophældning jf. Hygiejneinstruks (Nitril handsker anbefales generelt ved direkte håndtering af medicin - skal skiftes efter 20 minutter)
 • Dispensering jf. opdateret medicinliste og vha. dispenseringsmodullet i Nexus.

Dispenseringsmodul -Nexus

 • OBS – det aktuelle handelsnavn på det konkrete præparat skal ALTID fremgå af medicinlisten.

Dispenseringsmodul - præparatændring -Nexus

 • Doseringsæsker med ophældt medicin skal være mærket med patientens navn og cpr-nummer
 • Der hældes KUN op til det antal dage der er alle præparater til.                                      Efterdosering er som udgangspunkt ikke tilladt.

        Dog når der ordineres en ny behandling ex. antibiotikakur, må man ophælde og tydeligt angive på              æskerne hvilken uge man er i gang med, således at antal tabletter er i overensstemmelse med                    medicinlisten.

 • Kontroller følgende på det medicinglas/beholder medicin dispenseres fra:

             Patientens navn

             Lægemidlets handelsnavn

             Styrke/koncentration

             Dosis

             Tidspunkt

             At holdbarhedsdato ikke er overskredet.

Er der ikke etiket med navn og indikation på glasset skal man beholde den yderste emballage, hvor etiketten forefindes.

 • Ingen løse tabletter i blisterpakkerne - er der trykket for mange tabletter ud, skal de pga. manglende holdbarhed kasseres.
 • Kontrollere at antallet af tabletter på medicinlisten og i doseringsæskerne stemmer overens
 • OBS dispensering af pn medicin

Dispensering pn medicin - Nexus

 • Manglende medicin genbestilles via medicinlisten - hvis ikke muligt via medcom.
 • Ved uregelmæssigheder/ fejl kontaktes lægen eller apoteket.

 

 • Al den medicin, patienten er i behandling med, skal være i patientens medicinbeholdning (både fast og pn-medicin) – opbevares adskilt fra andre patienters medicin incl. samlevende.
 • Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende i patientens bolig, i et medicinskab eller rum indrettet til opbevaring af medicin.

 

 • Skrive anbrudsdato på salver, dråber og anden medicin der har begrænset holdbarhed efter åbning.

 

 • Medicin, som IKKE bruges i øjeblikket opbevares i separat pose - mærket ”ikke i brug” – adskilt fra den øvrige medicin.

        Kan anbefales at man lægger et skema sammen med posen – i skemaet noteres præparat og                        udløbsdato. Så kan man blot tjekke skemaet og ikke hvert enkelt præparat ved hver dispensering.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man IKKE ændrer i en dosispakket eller dispenseret medicin.

 • Undtagelsesvist må sygeplejersker eller den SSA der har dispenseret medicinen, ændre i den ophældte medicin.

 

 • Kun sygeplejersken må ændre i dosispakket medicin.

        Åbnes den dosispakkede medicin, ophældes alt medicin i doserings æsker. Kontrollere at antallet af                tabletter på medicinlisten og i doseringsæskerne stemmer overens.

 

 • Den der ændrer i den dosispakkede eller dispenserede medicin, påtager sig det fulde ansvar for behandlingen, hvis der sker.
 • Sygeplejerskerne skal efter behov, dog som MINIMUM en gang årligt gennemgå medicinlisten systematisk.

        Sammenholde ordinationerne med plejens observationer, reflektere og henvende sig til egen læge.

        Eks.: Er der medicin der aldrig bruges; gives PN så ofte, at det skal være en fast ordination; kan noget          slås sammen så der de på færre klokkeslæt o. lign.

 • Dato for kommende gennemgang dokumenteres i skemaet ”Medicininformation” - der oprettes Opgave ”P&O Medicingennemgang” på relevant tilstand med dato for næste gennemgang.
 • Dispensering varetages vha. dispenseringsmodulet og heri dokumentation for udført opgave

Dispenseringmodul - Nexus

 • Udført opgave – start, stop og godkend.
 • Oprettelse af handleanvisning på medicindispensering KUN i de tilfælde hvor der en problemstilling der skal følges tæt.

Gældende fra: Januar 2013

Seneste revisionsdato: November 2022

Næste revisionsdato: Senest November 2025

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

16.12.2022

Ansvarlig redaktør