Luk alle
Åben alle
 • At skærpe opmærksomheden på de 7 risikosituationslægemidler
 • Risikosituationslægemidler er grupper af lægemidler hvor håndteringen indebærer en risiko for UTH

De 7 grupper består af:

 • Antidiabetika (insulin og perorale antidiabetika)
 • Antikoagulantia (ak) (warfarin, hepariner, nye orale ak-lægemidler)
 • Lavdosis methotrexat
 • Koncentreret kalium (kaliumklorid, kaliumphosphat
 • Opioider (f.eks. morfin, codein, fentanyl, metadon, oxycodon)
 • Gentamicin
 • Digoxin

Der er særskilte instrukser omkring håndteringen af:

Antidiabetika

AK -behandling

Digoxin

Methotrexat

Opioider

Koncentreret kalium og gentamicin er sjældent/ikke forekommende i en kommunal sammenhæng

Generelt skal der være en særlig bevågenhed

 • Når dosis beregnes.
 • Når der sker ændringer i behandlingen.
 • Når et lægemiddel har kompleks dosering, f.eks. ugentlig dosis frem for daglig dosis, dosis som reguleres ud fra blodprøvesvar eller lægemidler med initial- og vedligeholdelsesdosis. 
 • Ved behandling af risikopatienter, eksempelvis patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion og børn og ældre. 
 • Ved behandling med lægemidler, hvor virkningsdosis er tæt på forgiftningsdosis.
 • Tiden før, under og efter en operation.

Du skal i samarbejde med din leder og dine kolleger:

 • Forsøge at skabe ro omkring medicinhåndteringen.
 • Forsøge at gøre din kommunikation om lægemidlerne entydig og klar.
 • Bede en kollega om at dobbelttjekke, når du har beregnet en dosis.
 • Dobbeltkontrollere om ordinationen er i mg eller i antal tabletter, i antal ml eller i.e.
 • Være særlig opmærksom på, om de blodprøver, som bruges til kontrol, er bestilt, taget og set.
 • Hjælpe med, at patienten kender den rette dosis, og ved hvornår og hvordan lægemidlet skal indtages (f.eks. antal enheder eller at lægemidlet kun tages en gang om ugen).
 • Være med til at skabe en kultur, hvor der er i orden at spørge, hvis man er i tvivl.
 • Se under instrukser under de enkelte præparater

Samt

 • Givet medicin – start, stop og godkend. Og hvis I skal se medicinen indtaget- da kvitter ”Givet” i medicinmodulet.
 • I tilfælde af, at borgerne ikke kan/ vil indtage medicinen, rapporteres til relevant fagperson og dokumenteres som en observation.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: November 2020

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: November 2023

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

27.01.2022

Ansvarlig redaktør