Luk alle
Åben alle
 • Sikre at opioider doseres og administreres i korrekt dosis
 • Et lægemiddel der har smertestillende effekt
 • At håndtere opioider betyder at dosere, dispensere og administrere

Særlig opmærksomhed på:

 • Risikopatienter dvs. borgere med nyre og leverpåvirkning
 • De forskellige typer af opioider og deres anvendelse:
  • Tablet.
  • Plaster - se skift af medicinsk plaster.
  • Injektion – intramuskulært eller subcutan.
  • (se subcutan kanyle under ”Palliation”)
 • Medicinberegning – vejledning se bilag
 • Ækvianalgetiske doser

Altid dobbeltkontrol ved dispensering og administration af:

 • Lægemiddel
 • Styrke, dosis, enhed
 • Dobbeltordination, herunder med plastre
 • Hvor og hvornår plasteret er administreret.

Se film på Styrelsen for Patientsikkerhed om opioider

 • Påvirkning af vejrtrækning
 • Bevidsthedspåvirkning -> sløv, træt og/ eller forvirret uden anden kendt grund.

Ved mistanke om overdosering:

 • Kontakt sygeplejerske → læge
 • Opret Tilstand omkring smerter.
  Beskriv i det faglige notat årsag til smerteproblematikken, evt. symptomer, behov for hjælp til hvad, hvem er behandlingsansvarlig læge og er der aftaler for kontrol.
 • Opret evt. handlingsanvisning.
 • Sikre struktureret opfølgning.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven.

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Juni 2021

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: Juni 2024

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør