Luk alle
Åben alle
 • Særlig bevågenhed på håndtering af Methotrexat, da der er sket alvorlige fejl.
 • Methotrexat i tabletform er fejlagtigt doseret dagligt i stedet for én gang ugentligt.
 • Der er fejlagtigt givet injektion og tabletbehandling samtidig
 • Methotrexat bruges til behandling af kræft, autoimmune sygdomme som (ex. gigt, psoriasis) og eksem.
 • Kan administreres som injektion eller tbl form.
 • Ugentligt dosering anvendes i gigt- og psoriasisbehandling.
 • Sygeplejersken varetager dispenseringen hos patienten der behandles med Methotrexat.
 • Injektion kan delegeres borgerspecifikt til SSA.
 • Tablet form doseres x 1 ugentligt
 • Regelmæssig blodprøvekontrol – hvem sikrer at dette praktiseres
 • Kontinuerlig tæt opfølgning og evaluering af pleje og behandling med Methotrexat ved sygeplejersken

Lavdosis Methotrexat - Styrelsen for Patientsikkerhed

 • Oprettelse og beskrivelse af Tilstand, indsatsmål og evt. handlingsanvisning.
 • I det faglige notat dokumenteres hvilke symptomer og evt. bivirkninger man skal være opmærksom på
 • Ifm. delegering af injektion oprettes handlingsanvisning med beskrivelse af hvordan opgaven udføres og hvori ovenstående i forhold til symptomer og bivirkninger anføres.
 • Struktureret/løbende opfølgning på og evaluering af pleje og behandling med Methotrexat dokumenteres i observation relateret til aktuel tilstand. Herunder også en løbende vurdering af patienternes evne til at følge behandlingen.
 • Det faglige notat revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand og/eller ændring af aftalerne med den behandlingsansvarlige læge
 • Dokumentation af dispensering vha. dispenseringsmodulet i Nexus.
 • Dokumentation ift. administration af injektion vha. medicinmodulet ”givet”.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: Februar 2020

Seneste revisionsdato: November 2020

Næste revisionsdato: November 2023

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør