Luk alle
Åben alle
 • Sikre at kaliumklorid doseres og administreres i korrekt dosis
 • Bruges til forebyggelse og behandling af kaliummangel og mhp. at holde kroppens kaliumniveau så tæt på normal som muligt.
 • Både for høj og for lav koncentration af kalium i blodet gør at kroppens celler ikke kan fungere normalt og dette kan medføre forstyrrelser af hjerterytmen og hjertestop.

Findes i følgende dispenseringsformer:

 • Depottabletter.
 • Mixtur, der skal drikkes.
 • Infusionsvæske (anvendes ikke i hjemmeplejen).

Hypokaliæmi (lavt indhold af kalium i blodet)

 • Skyldes oftest tab af kalium pga. en vanddrivende behandling
 • Oftest ingen symptomer.
 • Ellers øget træthed, muskelsvaghed, kramper i underbenene, forstoppelse.

Hyperkaliæmi (højt indhold af kalium i blodet)

 • Skyldes oftest nedsat nyrefunktion.
 • Opdages ofte tilfældigt ved en blodprøve
 • Ellers træthed, nedsat muskelkraft, oppustet mave, diarré

SSH

 • Udlevere kaliumklorid doseret i æske
 • Udlevere på forhånd ophældt mixtur.

SSA (I Pleje og Omsorg)

 • Dispensere og administrere kaliumklorid som mixtur
 • Dispensere kaliumklorid.

OBS

 • For patienter i behandling med kaliumklorid og som har nedsat nyrefunktion, diabetes, hjertesvigt eller er i behandling mod forhøjet BT, er det vigtigt regelmæssigt at få kontrolleret kaliumniveauet i blodet (væsketal).
 • Opret relevant Helbredstilstand (”Cirkulation” hvis borgeren er i vanddrivende behandling eller ”Problemer med mobilitet og bevægelse” hvis anden årsag til behandlingen)
  • I fagligt notat dokumenteres årsag, symptomer og evt. bivirkninger man skal være opmærksom på.
  • Aftaler med behandlingsansvarlig læge i forhold til blodprøvekontrol og opfølgning.
 • Sikre struktureret opfølgning.
 • Det faglige notat revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand og/eller ændring af aftalerne med den behandlingsansvarlige læge.
 • Dokumentation af dispensering og udlevering vha. dispenseringsmodullet i Nexus.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: Januar 2022

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: Januar 2025

Udarbejdet af:

 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør