Luk alle
Åben alle
 • At mindske risikoen for hjerte rytme forstyrrelse der er begrundet i forkert Digoxin - koncentration
 • Digoxin er et risikosituationslægemiddel, der kræver særlig opmærksomhed fra plejepersonale. Risikosituationslægemidler er lægemidler, der kræver en særlig bevågenhed og hvor der er indberettet mange UTH

Ved administration af lægemidlet Digoxin vær særlig opmærksom på:

 • Om tabletteten har den korrekt styrke – DOBBELT KONTROLLER styrke og dosis
 • Om borgeren får mætningsdosis eller vedligeholdelses dosis
 • Hvornår har borgeren sidst fået målt sin serum digoxin, særlig hvis borgeren er nyre- eller leversyg.
 • Om der er fulgt op på blodprøvesvar

Kontakt læge hvis:

 • Borgeren er i ændret tilstand eks har tabt sig.
 • Borgeren har forgiftnings symptomer dvs.: Rytmeforstyrrelser, kvalme, opkast, diarre eller mavesmerter
 • Opret tilstand Cirkulation - beskriv i fagligt notat årsag, symptomer og evt. bivirkninger man skal være opmærksom på. Aftaler med behandlingsansvarlig læge i forhold til blodprøvekontrol og opfølgning.
 • Sikre struktureret opfølgning.
 • Det faglige notat revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand og/eller ændring af aftalerne med den behandlingsansvarlige læge.
 • Dokumentation af dispensering og udlevering vha. dispenseringsmodulet i Nexus.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven.

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: August 2020

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: August 2023

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen
 • Kvalitetskoordinator Dorte Pedersen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør