Luk alle
Åben alle
 • Rette medicin på rette måde.
 • Medicinsk behandling der nedsætter blodets evne til at størkne og kan være nødvendig ved tilstande, som giver øget risiko for at udvikle blodpropper.
 • For meget blodfortyndende medicin kan give blødninger og for lidt kan resultere i blodpropper. Begge er alvorlige tilstande.
 • Derfor vigtigt at være opmærksom på dosis – dosis kan afhænge af nyrefunktion, alder, vægt og INR.

Findes i følgende dispenseringsformer:

 • Tablet behandling
 • Sc injektion

 

Forskellige typer AK-behandling:

 • Vitamin K antagonister (VKA) ex. warfarin behandling
 • Direkte orale antikoagulation (DOAK) – ex. Eliquis, Xarelto, Pradaxa
 • Lavmolekylær hepariner (LMH) – ex. Fragmin
 • Trombocythæmmende – ex. clopidogrel, acetylsalicylsyre

Ufaglærte og SSH:

 • Udlevere doseret tablet behandling

 

Social- og sundhedsassistent:

 • Dispensere lavmolekylær heparin
 • Dispensere VKA behandling (oplært i), såfremt sygeplejersken har vurderet at borgerens VKA- behandling og tilstand er stabil.

DISPENSERING AF VKA-BEHANDLING:

Dosis justeres løbende på baggrund af INR måling.

Sygeplejersken opretter Helbredstilstand (se under feltet dokumentation) + Indsatsmål og handlingsanvisning(cirkulations), hvor der som minimum står beskrevet:

 • Aftaler om kontrol af INR- målinger
 • Opfølgning på blodprøvesvar

 

 • Ordinationen på AK behandling oprettes på medicinlisten i Administrationsrækker – derved vil det korrekte antal til enhver tid fremgå.
 • Der sættes slutdato på administrationsrækken ud fra ordinationens slutdato.

 

 • Medicinen dispenseres indtil svaret på næste planlagte blodprøve foreligger og næste dispensering er sikret/planlagt i kalenderen.

Dispensering vha. dispenseringsmodulet i Nexus

 

Findes som kapsler og tabletter ex. Eliquis, Xarelto, Pradaxa.

 • Udskilles gennem nyrerne.
 • Patienter i behandling med dette skal løbende have kontrolleret nyrefunktionen.

Anvendes ex. når:

 • VKA behandling ikke er nok til at stabilisere INR.
 • VKA-behandling er pauseret forud for operation.
 • Ved tilstande hvor subkutan administration foretrækkes.

 

Udskilles gennem nyrerne, hvorfor patienter i behandling med dette løbende skal have kontrolleret nyretallene.

 

Må administrationstidspunkter af LMH flyttes?:

Oftest administreres LMH til aften på sygehuset og i kommunal praksis kan det være hensigtsmæssigt at administrere i dag tid.

 • Ved vedligeholdelsesdoser på op til 5000 enheder må tidspunktet for inj ændres. Der skal blot være minimum være 12 timer imellem injektioner.                                                                 
 • En borger kan omstilles over 2 dage, hvor I giver første gang kl. 12 og næste dag kl. 8-9, eller det ønskede administrationstidspunkt.
 • Ved doser over 5000 enheder bør det aftales med sygehuset i hvilken takt administrationstidspunktet kan ændres.
 • Ved ændringer i blodfortyndende behandling ifm. ex. operation eller undersøgelse
 • Ved styrke/dosis/ IE ved brug af hepariner – særligt obs om det er IE/sprøjte kontra styrke IE/ml.
 • Får patient i forvejen blodfortyndende medicin når der ordineres nyt præparat.
 • Ved behandling med DAOK og LMH skal nyretal kontrolleres – aftal frekvens med læge
 • Fødevarer der indeholder vitamin K + visse naturlægemidler kan påvirke blodets koagulationsevne ved behandling med VKA
 • Skader efter fald, hvor en blødning ikke stopper af sig selv.
 • NSAID behandling sammen med blodfortyndende.
 • Tilstandsbeskrivelse med årsag til behandling, hvad plejen hjælper med, behandlingsansvarlig læge, aftaler for kontrol og borgerens samtykke.
 • Sikre struktureret opfølgning vha. planlægning af opgave i Nexus

Specielt ved VKA behandling

Oprettelse af Indsatsmål og handlingsanvisning(cirkulations), hvis borger er i VKA behandling og her skal der som minimum stå beskrevet:

 • Aftaler om kontrol af INR- målinger
 • Opfølgning på blodprøvesvar
 • Ajourføre handlingsanvisning

 

 • OBS om ordinerende læge ud fra nyt INR svar har udfyldt administrationsrækken på medicinliste

Gældende fra: Januar 2013

Seneste revisionsdato: December 2022

Næste revisionsdato: Senest december 2025

 

Udarbejdet af: Sygeplejerske Dorte Pedersen

 

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...