Luk alle
Åben alle
 • At sikre optimal anvendelse af medicinposen, og hermed mindske antallet af UTH omkring medicindispensering og transport på tværs af sektorer.

Medicinposen er designet, så den kan fungere som en kasse til opbevaring af borgerens medicin i hjemmet. Hermed skabes et godt overblik og medicinen samles ét (hygiejnisk) sted, som både pårørende og kommunalt ansatte nemt kan finde.

 • Posen udleveres i første omgang til borgere hvor vi har med dispenseringen at gøre.
 • Borgerens aktuelle medicin placeres i posen af os. Husk navn på posen
 • Hvis I på plejecentre har kasse, hvor aktuel medicin er placeret kan i lægge posen deri. I skal så formidle ud at hvis beboer har at ambulant besøg eller skal indlægges medsendes aktuel medicin i posen

Hvid medicinpose med snor. Foto: Region Midtjylland

 • Borgers medicin forefindes i overensstemmelse med ordinationen. Alle glas og pakker skal være påført navn og indikation.
 • Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende i patientens bolig, i et medicinskab eller i et rum indrettet til opbevaring af medicin.
 • Den enkelte patients medicin skal opbevares adskilt fra andre patienters medicin. Det gælder også samlevendes medicin.
 • Medicin, som IKKE bruges i øjeblikket opbevares i separat pose - mærket ”ikke i brug” – adskilt fra den øvrige medicin.

Posen kan ved behov vaskes i maskine. Vurder om den skal kasseres og ny anskaffes.

 • Under medicininformation – Anden Information: påføres at borger har medicinpose til aktuel medicin

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Februar 2020

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: Februar 2023

Udarbejdet af:

 • Else- Marie Hansen, Udviklingssygeplejerske
 • Dorte Pedersen, Kvalitetskoordinator

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.01.2022

Ansvarlig redaktør