Luk alle
Åben alle
 • At sikre optimal anvendelse af medicinposen, og hermed mindske antallet af UTH omkring medicindispensering og transport på tværs af sektorer
 • Medicinposen er designet, så den kan fungere som en kasse til opbevaring af borgerens medicin i hjemmet. Hermed skabes et godt overblik og medicinen samles ét (hygiejnisk) sted, som både pårørende og kommunalt ansatte nemt kan finde.
 • Posen udleveres i første omgang til borgere hvor vi har med dispenseringen at gøre.
 • Borgerens aktuelle medicin placeres i posen af os.
 • Husk navn på posen
 • Hvis borger har at ambulant besøg eller skal indlægges medsendes aktuel medicin i posen.
 • Borger informeres om at det kun er det aktuelle medicin, der skal være i posen, samt at de skal medbringe posen ved kontakt med Hospital eller læge.

Hvid medicinpose med snor. Foto: Region Midtjylland

 • Borgers medicin forefindes i overensstemmelse med ordinationen. Alle glas og pakker skal være påført navn og indikation.
 • Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende i patientens bolig, i et medicinskab eller i et rum indrettet til opbevaring af medicin.
 • Den enkelte patients medicin skal opbevares adskilt fra andre patienters medicin. Det gælder også samlevendes medicin.
 • Medicin, som IKKE bruges i øjeblikket opbevares i separat pose - mærket ”ikke i brug” – adskilt fra den øvrige medicin.

Poserne kan vaskes i maskine ved behov. Dette vil være borgerens ansvar.

Ellers vurder om den skal kasseres og ny anskaffes.

 • Under medicininformation – Anden Information: påføres at borger har medicinpose til aktuel medicin.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Februar 2020

Seneste revisionsdato

Næste revisionsdato: Februar 2023

Udarbejdet af:

 • Else- Marie Hansen Udviklingssygeplejerske og Dorte Pedersen Kvalitetskoordinator

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.01.2022

Ansvarlig redaktør