Luk alle
Åben alle

Rektaltemperatur:

Temperaturmåling i endetarmen

Den normale temperatur i rectum ligger mellem 34,4-37,8 C

Rektal termometer anses som den mest akkurate metode til at afspejle kropstemperaturen.

 

Øretemperatur:

Øretermometer kan anvendes til screening for temperaturforhøjelse.

Den normale temperatur målt i øret ligger mellem <36 eller >37,9

Vær derfor opmærksom på, at måling af kropstemperatur indgår som et væsentligt parameter i vurderingen af udvikling af kritisk sygdom.

Og vær desuden opmærksom på, at ældre, når de får infektioner, ikke reagerer med feber i samme omfang, som yngre gør.

Ugeskrift for læger: Der er diagnostiske udfordringer ved feber af ukendt årsag hos ældre

Link: Ændring i borgerens sundhedstilstand (skive.dk)

I Pleje & Omsorg Skive kommune, kan elektronisk øretermometermåling  anvendes til screening for feber

Måling foregår efter fabrikantens anvisning for det pågældende øretermometer.

Hvis temperaturen målt med øretermometer er <36 eller >37,9 skal rektal temperaturmåling overvejes i forhold til nedenstående kliniske skøn:

Eksempelvis hvis der er:

  • Uoverensstemmelse mellem den målte temperatur og patientens kliniske tilstand
  • Infektionstegn,
  • borgeroplevelse af feber
  • usikker måling

Temperaturmåling står aldrig alene, men indgår sammen med andre observationer som fx puls, blodtryk samt den samlede vurdering af patientens kliniske tilstand.

Vær desuden opmærksom på  at ældre, når de får infektioner, ikke reagerer med feber i samme omfang, som yngre gør.

 

Ved anvendelse af rektal termometer er følgende gældende:

 • Anvend borgerens eget rektale termometer

Hvis borgeren ikke selv har et rektalt termometer, udleveres et rektalt termometer fra plejen mod at der bestilles et på borgers regning til plejen.

Korrekt måling:

 • Sæt en hætte (probe) på
 • Tænd for termometeret 
 • Træk i øret for at rette øregangen ud
 • Før hurtigt termometerets spids ind i øret - så spidsen peger mod næsen.
 • Tryk på start
 • Temperaturen kan aflæses på displayet når der lyder et BIP.

 

Video - brugsanvisning til Omron øretermometer 520/521

I Nexus registreres temperaturen under målinger og der tilføjes i noter om temperaturen er målt rektalt eller i øret

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at medarbejderen er instrueret og oplært i opgaven.

 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: December 2022

Seneste revisionsdato - 1. udgave, december 2022

Næste revisionsdato: december 2025

Udarbejdet af : Sygeplejerske Asta Flodgaard

Godkendt af:

 • Instruksgruppen
 • Leder af Hjemmeplejen Susanne Brogaard
 • Leder af Plejeboligenheden Marianne Frost

 

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør