Luk alle
Åben alle
 • At sikre korrekt måling af saturation (iltmætning i blodet).
 • At sikre en kvalificeret og ens pleje til patienter med påvirket saturation.
 • Saturationsmåling (daglig tale SAT): Måling af iltmætning i blodet
 • SpO2: Den arterielle iltmætning
 • Pulsoxymeter (daglig tale saturationsmåler): Medicinsk udstyr der med en enkel teknik via en lysprobe måler den absorberende mængde lys fra det iltede blod i forhold til det ikke iltede blod og omsætter det til en værdi for iltmætning.

SAT-måling

Hvornår måles SAT:

Hos borgere med lungesygdom eller mistanke om lungesygdom, således der bliver registreret et udgangspunkt i habituel tilstand, samt ved forværring i almen tilstand hos disse borgere

Ved mistanke om påvirket vejrtrækning i tilfælde af:

 • Blåfarvning af læber (cyanose),
 • Sekretsymptomer,
 • Feber (giver øget iltbehov),
 • Angst,
 • Dyspnøe
 • Ændret bevidsthedsniveau,
 • Ændret vejrtrækningshyppighed
 • Evaluering af ilttilskud

Ved borgere med KOL kan borgerens individuelle grænseværdi aftales. Enten med egen læge eller med Afsnit for lungesygdomme /Klinik for lungesygdomme hvis de har tilknytning dertil. Grænseværdier og efterfølgende handlinger dokumenteres i handleplan.

Hvordan måles SAT:

 • Borgeren informeres om målingen og hensigten med den.
 • Læg borgerens finger på klemmens gummipuder. Sørg for at fingeren er placeret korrekt, vælg en varm finger (eller tå) og luk klemmen.
 • Måleområdet skal være tørt
 • Lyskilden og fotosensoren skal sidde direkte overfor hinanden
 • Tryk én gang på frontpanelets knap.
 • Hold fingeren i ro og sørg for at holde patienten i ro under processen.
 • Aflæs værdien når skærmens bølgeform er jævn og regelmæssig, da dette er den optimale værdi. Bølgeformen på dette tidspunkt er den normale.

Der kan opstå en ubehagelig eller smertefuld følelse, hvis udstyret benyttes konstant. Det anbefales, at sensoren ikke anvendes på den samme finger i mere end 2 timer.

Observationer i forhold til SAT-måling:

 • Pulsen skal måles manuelt og stemme overens med målingen på SAT-måleren. Herved kan det også konstateres om pulsen er regelmæssig og om måleren sidder korrekt.
 • Respirationsfrekvensen bør ligeledes måles (skal ligge mellem 12-20)
 • Overfladisk eller besværet vejrtrækning (benyttes hjælpemusklerne)
 • Sekretproblemer
 • Cyanose
 • Angst, uro eller aktivitet (f.eks. kramper efter epileptisk anfald)
 • Ændring i bevidsthedsniveau
 • Dehydrering
 • Feber
 • Målingen af patientens SpO2 og puls vil sandsynligvis påvirkes, hvis fingrene er for kolde eller tynde. Anvend i sådanne tilfælde den tykkeste finger, f.eks. tommeltot eller langemand, og sørg for at fingeren er stukket dybt nok ind i apparatet.
 • Neglelak, kunstige negle, lange negle kan også påvirke målingen
 • Udstyret kan ikke påsættes ødemer eller ømt væv.
 • Hurtige bevægelser hos borgeren kan påvirke nøjagtigheden.
 • Større mængder omgivende lys kan påvirke måleresultatet. Det inkluderer lysstofrør, infrarød varme, direkte sollys m.v.
 • SAT-måleren bør ikke anvendes straks efter, at det er blevet flyttet fra kolde omgivelser til varme eller fugtige omgivelser.
 • Hvis en patient har lav puls pga. chok, lav kropstemperatur, store blødninger eller brug af ordinerede vaskulære lægemidler, vil SpO2 bølgeformen falde. I sådanne tilfælde vil målingen være mere følsom overfor interferens.
 • Det forudsættes, at borgeren har en blodprocent over 5 mmol/L for at målingen af iltmætningen er korrekt.
 • Der kan være patienter, på hvem SAT-måleren ikke virker. Stop brugen af SATmåleren, hvis det ikke er  muligt at opnå stabile målinger

Rengøring af SAT-måleren:

Efter målingen desinficeres SAT-måleren med serviet med minimum 70% ethanol f.eks. spritswaps, lad den lufttørre, for at forhindre smitteoverførsel til næste borger.

Vedligeholdelse af SAT: måleren:

 • Hold SAT-måleren væk fra støv, vibrationer, høje temperaturer og fugt.
 • Stop med at anvende SAT-måleren, hvis den bliver våd.
 • Anvend IKKE skarpe genstande til at betjene tasterne på frontpanelet.
 • Hvis SAT måleren ikke anvendes i en måned eller mere, skal batterierne fjernes, da de ellers kan lække.

Habituel måling og aftaler med egen læge ang. behandling oprettes i handleanvisning eller fagligt notat i relevant tilstand. Måleværdi evt i Måleskema.

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven.

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: Marts 2017

Seneste revisionsdato: Juli 2021

Næste revisionsdato: Juli 2024

Udarbejdet af:

 • Winni Weber Christensen og Else-Marie Hansen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør