Luk alle
Åben alle

Vejlede sygeplejersker i at håndtere måling af hæmoglobin i undersøgelsesøjemed.

 • At sygeplejersker i Akut teamet i Pleje & Omsorg Skive Kommune har den fornødne viden og forståelse for vurdering af, hvornår der er indikation for måling af hæmoglobin
 • At sygeplejerskerne kan håndtere blodprøvetagning.
 • Hæmoglobin er blodets røde farvestof. Hæmoglobins funktion er at transportere ilt rundt i blodet fra lungerne og ud i vævene. Hæmoglobin dannes i knoglemarven og findes i de røde blodlegemer.

Hvad er et normalt hæmoglobin? Normalområdet for koncentrationen af hæmoglobin hos voksne:

 • Mænd: 8-11 mmol/L
 • Kvinder: 7-10 mmol/L

Indikation: Som led i at få et helhedsbillede at borgerens situation. Man måler blandt andet hæmoglobin, hvis der er mistanke om blodmangel, for mange røde blodlegemer eller blødninger.

Måling af hæmoglobin sker efter ordination fra læge eller som led i dataindsamling omkring tidlig opsporing af uspecifikke symptomer.

Inden måling af hgb indhentes informeret samtykke fra borger. Det dokumenteres i borgerjournalen. Hgb måling dokumenteres i forbindelse hermed.

Er borgeren under 18 år, sikres tydelig dokumentation af indhentet samtykke fra værge inkl. information og fulde navn på værge.

Vi anvender Systemet HemoCue Hb 201+

Systemet består af to dele. En éngangskuvette med tør reagens og et fabrikskalibreret instrument. For at sikre systemets præcision må ingen af delene udskiftes med et andet mærke.

 • Informer borgeren om proceduren.
 • Check at borgerens finger skal være ren, varm og tør inden prøvetagning
 • Med en fingeprikker eller lancet prikker man i huden fra det yderste led af langefingeren.
 • Mikrokuvetten opsuger automatisk den nødvendige lille blodmængde.
 • Mikrokuvetten sættes ind i fotometeret og resultatet aflæses i displayet efter 15-60 sekunder afhængigt af hæmoglobinkoncentrationen.
 • Borgeren informeres om resultatet
 • Dokumenter resultatet i Omsorgssystemet

Tre trin. Foto:?

Se evt instruktionsfilm på Hemocues hjemmesider

Analyseapparat og Kuvetteholderen desinficeres efter brug. Det er vigtigt, at kuvetteholderen er helt tør, inden den sættes tilbage i instrumentet.

HemoCue® Hemoglobin instrumenter leveres fabrikskalibreret mod hemoglobincyanid (HiCN) metoden og behøver ikke rekalibrering

Opbevaring af HemoCue® Hb 201 Analyzer: Instrumentet kan opbevares ved 0-50 °C.

Opbevaring af HemoCue® Hb 201 Microcuvettes i beholder: Kuvetterne skal opbevares ved 15-30 °C på et tørt sted. Anvend kuvetterne før udløbsdatoen, der er påtrykt beholderen. Efter anbrud af beholderen er kuvetterne holdbare i tre måneder.

Beholderen skal altid holdes lukket.

Kvalitetskontrol for HemoCue Hb 201+ instrumenter

HemoCue Hb 201+ instrumentet har en intern elektronisk kvalitetskontrol "Selvtest".

Hver gang instrumentet tændes, vil det automatisk foretage en funktionskontrol af den optiske enhed. Hvis instrumentet efterlades tændt, udføres denne kontrol automatisk hver anden time - for 201 DM instrumenter er det hver ottende time.

Som en del af introduktion af nye sygeplejersker i Akut teamet, undervises de i vurdering af og håndtering af Hæmocue udstyret.

Måleudstyr

 • Indikation og ordination samt Samtykke – eller det stedfortrædende samtykkedokumenteres sammen med øvrige oplysninger i en Observation, der relateres til relevant tilstand.
 • Resultatet af Blodprøven dokumenters under målinger: Blodprøver. Relater til relevant tilstand

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt. 

Gældende fra: November 2017

Seneste revisionsdato: Juli 2021

Næste revisionsdato: Juli 2024

Udarbejdet af:

 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør