Luk alle
Åben alle
 • At sygeplejersker i Akut teamet i Pleje & Omsorg Skive Kommune har den fornødne viden og forståelse for vurdering af, hvornår der er indikation for måling af CRP
 • At sygeplejerskerne kan håndtere måling af CRP (kapillærblod).
 • CRP måling bruges i forbindelse med formodet infektionstilstand og måles i plasma mg/l. C-Reaktivt Protein, forkortet CRP er et protein, der cirkulerer i blodets plasma og kaldes derfor for et  plasmaprotein.
  Som alle plasmaproteiner produceres det i leveren, men normalt er plasmakoncentrationen af CRP forsvindende lille.
  Ved en akut infektion øges koncentration i plasmaet voldsomt, og derfor benævnes CRP også som et akutfaseprotein.
 • Koncentrationen i plasma CRP, målt i milligram per liter (mg/L)
 • Infektionstallet er et udtryk for mængden af CRP i blodet. Et normalt infektionstal for raske mennesker, ligger mellem 0-10.

Crp måles på ordination fra læge, dog har sygeplejerskerne på Gnisten og akutteamet en rammeordination.

Det er relevant at måle CRP

 • Ved mistanke om infektion samt til at skelne imellem mulig bakteriel - eller viral infektion.
 • Monitorering eller kontrol af patienter i behandling for ovennævnte
 • Ved mistanke om kronisk tilbagevendende infektion eller inflammatorisk sygdom.

Målingen kan udføres af sygeplejerskerne og bliver dermed også et middel til at starte korrekt antibiotikabehandling i hjemmet og dermed mindske behov for udredning på Hospital.

CRP stiger mere ved bakterielle end ved virale infektioner og falder igen i løbet af nogle dage, når infektionen er på retur. Man kan ikke sikkert afgøre, om en infektion er bakteriel eller ej, ud fra en CRP måling.

En forhøjet værdi og især en let forhøjet værdi, er et uspecifikt fund og vurderingen må suppleres med andre parametre samt en vurdering af borgers almene tilstand.

CRP-målingen vil derfor altid blive vurderet sammen med øvrige kliniske data som temperatur, BT, puls, RF, urinundersøgelse, almentilstand og psykisk/mental tilstand, som samlet konfereres med en læge.

Normal CRP er < 5 mg/l.

Normal CRP udelukker med stor sandsynlighed tilstedeværelsen af en behandlingskrævende infektiøs tilstand.

Lettere forhøjet CRP (10-20 mg/l) f.eks. ved

Virale infektioner (f.eks. influenza, forkølelse og viral meningitis)

AMI

Akut pankreatitis

Moderat forhøjet CRP (20-60 mg/l) f.eks. ved

Bakterielle infektioner (f.eks. tonsilitis og otis media)

Maligne sygdomme

Aktivitet i kroniks inflammatoriske sygdomme (f.eks. Morbus Crohn)

Svært forhøjet CRP (60-300 mg/l) f.eks. ved

Alvorlige bakterielle infektioner (f.eks. sepsis, purulent meningitis, pyelonefritis og pneumoni)

Aktivitet i reumatoid artritis

Efter større kirurgiske indgreb og traumer

CRP kan også være forhøjet ved inflammatoriske tilstande (ofte gigt- eller bindevævssygdomme – af normalt mere kronisk karakter).

Ovenstående er tommelfingerregler og må ikke underkende den kliniske vurdering

Inden måling af CRP indhentes informeret samtykke fra borger, som dokumenteres i Omsorgssystemet . Er borgeren under 18 år, sikres tydelig dokumentation af indhentet samtykke fra værge inkl. information og fulde navn på værge.

Det udstyr, der anvendes til måling er Quick Read go til CRP måling

 1. Find Quickread instrumentet, fingerprikker, kanyleboks, kuvette, kapillærrør, stempel, gazeswap, handsker, reagenslåg frem.
 2. Tjek varerne for udløbsdato, aftør maskinen ved behov.
 3. Vask og sprit hænderne. Tag handsker på.

  CRP-måling. Foto: ?

 4. Fjern beskyttelsesfolien fra kuvetten. Væskens overflade skal være mellem de 2 linjer på kuvetten. Berør ikke de klare flader på kuvettens nederste del da maskinen så vil kunne få problemer med at aflæse prøven.
 5. Prik i 3 eller 4 finger med finger prikkeren på siden af ”blommen”. Aftør 1 blodsdråbe. Klem blod ud gerne i hele fingerens længde. Undlad at klemme på ”blommen. Der skal bruges en meget stor dråbe evt. flere.

  CRP-måling. Foto:?

 6. Kapillærrøret kan klargøres. Hold kapillærrøret i en 30 graders vinkel, dette gør det lettere for røret at suge blodet. Kontroller at der ikke er luftbobler i kapillærrøret efter påfyldning. (Er der luft start forfra.) Tør eventuelle overskydende blod af kapillærrørets yderside ved at rulle det på et stykke gaze.
 7. Anbring det fyldte kapillærrør i bufferopløsningen i kuvetten og tilsæt ved at trykke stemplet ned. Kontroller at kapillærrøret er helt tomt. Rør i prøven med stemplet et par gange for at fordele blodet i væsken.

  CRP-måling. Foto:?

 8. Luk kuvetten helt tæt med reagenslåg. Låget skal sidde lige, da det ellers kan skade maskinen. Tryk ikke den inderste turkise del af låget ned. Når prøven er tilsat bufferen skal testen køres indenfor 2 timer.

  CRP-måling. Foto: ?

 9. Skal prøven transporteres holdes den lodret: prøven skal have stuetemperatur før den sættes i maskinen.
 10. Vælg måling på displayet på maskinen.

  CRP-måleapparat. Foto:?

 11. Indsæt kuvetten i instrumentets aflæsningsbrønd. Stregkoden skal vende ud mod dig selv. Displayet viser hvordan målingen forløber.

  CRP-måleapparat. Foto:?

 12. Når målingen er gennemført vises resultatet på displayet og og kuvetten vil automatisk komme op af aflæsningsbrønden.

  CRP-måleapparat. Foto:?

 13. Kuvetten, kapillærrør og fingerprikker smides væk i kanyleboks.
 14. Husk dokumentation
 • Bed borgeren holde hånden nedad i nogle minutter inden procedurer udføres
 • Bed borgeren have hånden under dynen for at få varme fingre.
 • Kom borgernes hænder i varmt vand
 • Skal du tage prøven hos en borger i isolation tag da tom kassette fra kittet med ind i boligen for at forhindre smittespredning til det resterende udstyr.
 • 1. tirsdag i måneden ( sættes på planen)
  • udføres en kontrol måling med vores crp-kontrol
  • Materialer til crp måling tjekkes for antal og udløbsdato og evt. nye bestilles
 • Ved anbrud af nyt kit udføres kontrolmåling med vores crp-kontrol
 • Kontrol måling i samarbejde med laboranter foretages?

Varerne bestilles ved Mediq af Marienlysts depotansvarlige og Instrumentansvarlig i Akutteamet

 • KIT varenumre: Kapillærrør 6404040 Stempel: 6404042
 • Prefyldte kuvetter : 6404051
 • Crp kontrol varenummer: 6404032 Arbejdsstation 6404049

Medbring

 • Kassette med udstyr
 • Handsker
 • Fingerprikker
 • Evt. kanyleboks afhængig af fingerprikker model

Derudover medbringes

 • 2. stk Kuvette (fra køleskab da de lagres ved 2-8°)
 • 2 stk. Kapillærrør (fra køleskab da de lagres ved 2-8°)

Som en del af introduktion af nye sygeplejersker på Marienlyst og Akut teamet undervises de i vurdering af behov for CRP-måling og håndtering af CRP udstyret.

 • Indikation og ordination samt Samtykke – eller det stedfortrædende samtykke- dokumenteres sammen med øvrige oplysninger i en Observation, der relateres til relevant tilstand.
 • Resultatet af Blodprøven dokumenters under målinger: Blodprøver. Relater til relevant tilstand

Ledelsen

 • Er ansvarlig for at plejepersonalet er instrueret og oplært i opgaven. 

Medarbejderen

 • Er ansvarlig for at udføre opgaven jf. instruksen.
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed.
 • Ansvarlig for at frasige sig opgaven, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at udføre den forsvarligt.

Gældende fra: September 2015

Seneste revisionsdato: Juli 2021

Næste revisionsdato: Juli 2024

Udarbejdet af:

 • Sygeplejerske Winni Iuel Weber
 • Udviklingssygeplejerske Else-Marie Hansen

Godkendt af: Instruksgruppen

Sidst opdateret

20.10.2023

Ansvarlig redaktør